Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Nedrivningspolitik eller professionel social arbejde?

Århus. Indrykket den 14. marts 2019 af Leif Randeris

Tilsyneladende har den sociale rådmand Gert Bjerregaard (V) opgivet opsøgende, forebyggende og familiebehandlingsarbejde i Gellerup
.

I alle tilfælde proklamerer han, at han vil bruge udtyndingsmetoden på socialt belastede familier ved at nedrive opgange, ja blokke udtaler han. Dog har rådmanden tvivl om nedrivning kan stå alene.

Indvandrerrådgivningen har i mange år udtrykt, at løsning af sociale replica fendi handbags problemer ikke er straf, sanktioner, udsmidning af familier eller nedrivning af blokke. Det er kun vedvarende social arbejde og indsats i disse familier og deres børn og unge. Men tilsyneladende når disse opfordringer ikke indenfor rådhuset tykke vægge.

Den galoperende mode blandt politikere forsætter sin sejrsgang, at man i flok udtrykker en holdning. Er man mange nok, så tror befolkningen måske på det påståede. Men mon ikke befolkningen godt er klar over, at det er en bekostelig affære at rive blokke ned, når selv socialminister Eva Kjer Hansen ved det. Og mon ikket borgerne i Århus er af den opfattelse, at disse mange millioner kunne bruge på social arbejde i disse socialt belastede familier i Gellerup, Rosenhøj m.v.? I alle tilfælde kan det højne livskvaliteten i disse familier og måske medvirke til at nogle af de unge bliver mønsterbrydere og dermed bryde den sociale arv.

leif randeris

 

 


Sådanne intentioner og proklamationer har Rådmandens parti og statsminister udtrykt sig meget om de sidste år.

 

 

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk