Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Politiet ud�ver uansvarlige l�sninger om �resvold!

Århus. Indrykket den 26. december 2017 af Leif Randeris

 

08.12.2007

Under den sædvanlige sensationsprægede og højreorienterede journalistiske stil, bekendtgør Jyllandsposten i dagens avis, at der er 10 æresforbrydelser om måneden i Danmark blandt indvandrere.


Det er der ikke noget nyt i, blot det, at politiet er blevet pålagt af regeringen at registrere disse fakta.

Det slås stort op, at en restgruppe af marginaliserede indvandrere strides på en så voldsom måde, at den verbale side af sagen ender med en kraftig trussel, noget sådan er ret socialt og kulturbestemt. I nogle tilfælde går det så langt som fysisk vold, æresrelateret vold, der kan ende med et mord i sjældne tilfælde, et såkaldt æresmord. Det er selvfølgelig helt uacceptabel.

Det forglemmes helt i iveren for at fremkomme med denne "nyhed", at i Danmark har den oprindelige befolkning i de sidste 100 år udøvet vold ved forsamlings- og værtshuse, rockerkrige, blandt kærester og ægtefolk. Når der er æresrelateret vold blandt danskerne, kaldes det husspektakler, når det er et æresmord, kaldes det familiedrama og sjalusi mord.

Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter, NEC opregner anmeldelser om trusler, vold og drabsforsøg. Vi har rejst en del sigtelser udtrykkes der. Man må dog fordre, at når en statsbetalt virksomhed ønsker at føre statistik, at de også kan fremføre konkrete tal i dette anliggende, istedet for at være medvirkende til den forsatte dæmonisering af indvandrerne. Ligeledes synes det upassende, at man fremhæver specifikke indvandrergrupper. I den anledning må NEC oiffentligegøre sine statistikker.

Værst af alt er de fremkomne oplysninger fra NEC er, at Politiet mener de har kompetencer til at klare mæglingsmøder mellem unge indvandrere og deres familier. Man må spørge, hvor har de disse kompetencer fra. Godt nok har de været på mæglingskurser i England, men skal politi erstate socialarbejdere og socialrådgivere? Og når de mæglingsramte går ud af politistationens fordør, er indvandrerfamilien så benovet over samtalen med politiet, at alle skærmysler og vold ophører? Næppe! Og hvor er den ansvarlige opfølgning af mæglingen, hvor er Politiets langvarige kontrol af familien, at familien ikke har sendt den unge til hjemlandet for "en pænere og jawohl accept" af familiens krav? Man må undre sig over, hvor politiets har fået disse mandsskabmæssige rescoucer og økonomi fra, når man næsten ugentlig høre klager over mangel på mandskabstimer og økonomi.

NEC forklarer også, at man "er begyndt at gå med kulturmedarbejdere og folk fra kvindekrisecentre til mæglingsmøder med familier", for at undgå de mange "trusler". Sådan nogle tiltag kan kun føre til en endnu større trusselsbilled mod os og andre konsulenter i området. At Politiet, kommunerne og krisecentre foretager mæglinger, kan umiddelbart virke sympatisk, hvis der er garanti på langvarig månedlige opfølgning på familiens lovede resultater og forbedringer. Alt andet er uansvarlig og efterlader de unge og den voldsramte tilbage på familiernes præmisser. Man bliver simpelhen et gissel uden håb om hjælp, idet den "mæglingsramte" vil føle sig svigtet af myndigheder og andre velmenende.

Alt ialt er der ikke noget egenttlig nyt i NEC' opråb, bortset fra vore betænkeligheder. Der er dette tilbage, med (politi)magt kan man ikke bekæmpe eller passificere kultur eller gennerationskonflikter. Der skal oplysning, oplysning og oplysning til sammen med professionel famielindsats.

 

Kontorleder

leif randeris

Normally, Switzerland replica ChronoSwiss watches are inclined to become good deal more high-priced as compared with these kind of made throughout Asia. The principle target can be the belief that, these are genuinely tough this means anyone probably could place on these people for a long time in conclude. Would it be just about any distress that will a lot of people employ these kinds of designer watches while spouse and replica Concord watches? The normal along with legitimate Switzerland developed watch is usually a sort of situation token. To the present conclude, one can find many reproductions around readily available inside sector replica Corum watches the genuinely exact same look while Switzerland replica D&G watches. Hereafter, users who may't deal with to purchase exclusive designer watches could possibly be profitable to have a watch that will smells like your Switzerland developed designer watches having said that at replica DeWitt watches. Your problem can be the belief that these kind of designer watches look distinctive nevertheless they can't apparently turn into while tough since originals.

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk