Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

SkÀrpet straf for udövelse af tvangsÀgteskab bygger paa uvidenhed!

Århus. Indrykket den 28. april 2018 af Leif Randeris

 

Hvad en højere strafferamme skal gøre godt med omtales ikke. Og set i forhold til at ikke en eneste familiefar, onkel, broder er blevet straffet hidtil for at udøve et tvangsægteskab, er det helt grotesk og slet skjult borgerlig skræmmepolitik.

Strategien bliver, at det danske samfund med magtens udøvelse vil bekæmpe tvangsægteskaber, det ligger på lige linie med regeringens initiativ på området, nemlig at det er politiet, der i højere grad  en den forebyggende og opsøgende social indsats, der skal ændre på kulturelle uvaner.

Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter, NEC har fremlagt en samlet strategi for politiets indsats overfor æresrelaterede forbrydelser, herunder tvangsægteskaber.

Indvandrerrådgivningen har før jul  kritiseret denne politik, idet værst af alt er de fremkomne oplysninger fra NEC er, at Politiet mener de har kompetencer til at klare mæglingsmøder mellem unge indvandrere og deres familier. Man må spørge, hvor har de disse kompetencer fra. Godt nok har de været på mæglingskurser i England, men skal politi erstatte socialarbejdere og socialrådgivere? Og når de mæglingsramte går ud af politistationens fordør, er indvandrerfamilien så benovet over samtalen med politiet, at alle skærmydsler og vold ophører? Næppe! Og hvor er den ansvarlige opfølgning af mæglingen, hvor er Politiets langvarige kontrol af familien, at familien ikke har sendt den unge til hjemlandet for "en pænere og jawohl accept" af familiens krav? Man må undre sig over, hvor politiets har fået disse mandsskabmæssige rescoucer og økonomi fra, når man næsten ugentlig høre klager over mangel på mandskabstimer og økonomi.

Lovforslaget har formentlig til formål at afspejle samfundets afstandtagen, som bestemt ikke bygger på en stillingtagen til behandling af generationskonflikter i familien og den kulturelle efterslæb og de marginaliserede familier.Lovforslaget fortæller, at retspraksis ikke tidligere har truffet domsfældelse ifb tvangsægteskaber, hvordan kan de så fremkomme nu?

Ved fremtidige domsfældelser vil der blive truffet skærpet straffe, hvis flere har handlet i forening om tvangen, dette er et tydeligt bevis på uvidenhed om fænomenet, idet tvang altid er udført i genforening, det handler om familiens overlevelse, dens ære.
Hvis kvinden anmelder et familiemedlem vil det påfører hende alvorlige psykiske problemer pga familiens udstødelse. Familien har været alt – hvor kan hun efter at have mistet alt, reetablere sig uden et netværk at bruge døgnet rundt? Og hvad med hendes samvittighed ift familien. Disse forhold kan bevirke, at anmeldelser trækkes tilbage, og domme ikke afsiges.
Trivselsproblemer som en effekt af ovenstående koster samfundet mange penge, som kunne have været anvendt på forebyggelse mhp et bedre liv for kvinderne.

Referer til Rigspolitiets undersg 2. halvdel af år 2006, de fleste anmeldelser er fra unge piger, som er flyttet hjemmefra. Og hvordan kan det så være, at anmeldelser kommer fra de piger? Statistisk set er det den korte tid pigerne har psyken til at være ude i kulden, for familien ved, at pigerne vender tilbage, og det bliver deres liv ikke forsødet af, tværtimod. Tvangen bliver nu fuldbyrdet, idet disse piger er opvokset med, at familien er en del af dem selv, alt andet er isolation fra sine kære.
Med behandling bestående af samtaler med de implicerede ville sagen i mange tilfælde kunne have fået en anden drejning. Vigtigheden er for de enkelte familiemedlemmer at blive forstået og have fornemmelse for, at ikke alt er berøvet. Ære og familiær status.

Der tales om tvangen og tidsfaktoren. Tidsfaktoren er tilstede i alle sager som en afgørende faktor i de unge menneskers opdragelse. Det ligger implicit i opdragelsen at valget af partner er et familiært foretagende.

Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Det kan få betydelige konsekvenser som fx:
At være uloyal imod sin familie kan medføre isolation og afvisning fra familiens side, det kan medføre alvorlige behandlingsmæssige tiltag for den udstødte.
Hvor vi med samtale og indsigt

 

ad generationer kan forandre familiekultur af etnisk oprindelse i det danske samfund. Det tager tid og lang tid. Det handler om at afsætte midler til en professionel indsats i forståelse af de generationskonflikter, som tvangsægteskaber er en effekt af.

Lovforslaget skønnes at medføre ligestilling. Ligestilling fremmes ikke med magt ligestilling fremmes med viden/uddannelse.

Strafudmåling betinget af afhængighed af voldsudøver – i denne kontekst er kvinden og har været det i hele sin opvækst dybt afhængig af voldsudøver, som er en repræsentant for familieånden.

Lene Espersen vil med et lovforslag bekæmpe århundredes familiekultur, som gør, at unge kvinder tvinges til at gifte sig.

Og hvad med de unge mænd – de har det lige så svært, de nævnes slet ikke, for Lene Espersen har ikke haft tid til at lave sig forarbejde.

Denne regering

og tidligere har aldrig haft seriøse hensigter om at bekæmpe tvangsægteskaber, såvel som man altid har ogivet de få økonomiske midler til de forkerte aktører, som kun har haft volumesyge.

 lei randeris

Kontorleder

 

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk