Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

I anledningen af at Regeringen og DF torsdag d. 14 april fremsÀtter ny udlÀndingelov

Århus. Indrykket den 28. april 2018 af Leif Randeris

13.04.2011

- der giver ganske alvorlige stramninger og simpelthen vil gøre familiesammenføringer økonomisk og praktisk umuligt i fremtiden.


Bemærkninger om udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.), der henvises til j.nr. 10/27352:

Indvandrerrådgivningen fremsætter hermed sine bemærkninger til lovforslaget.
Vi er principielt imod flere stramninger på familiesammenføringsområdet, idet sådanne kun vil ramme de fattigste og de uuddannede borgere i Danmark, uanset om man er indvandrer eller oprindelig dansker.
Everybody knows ,watch enthusiasts will acknowledge that any replica longines watch really should stand up to the exam of your energy, both in design and craftsmanship. The replica dior handbags has significant resale value as well as its really worth do not ever depreciate very much. This lightly means that the replica cartier designer watches rather than ticking each and every subsequent, it will probably be shifting speedily in a series of fine ticks. I really hope this replica handbags obtaining guide useful. All the best ! in the hunt for a fine cheap replica lv handbags .


De sidst tilkomne stramninger af Udlændingelovgivningen har givet en indvandringsprøve og gebyrer, hvor der ikke foreligger nogen resultat af, hvilke skadelige virkninger disse har på borgerens muligheder.

Lovforslaget vil blandt andet vil skabe mere bureaukrati og mindre forudsigelighed.
Indvandrerrådgivningen er af den opfattelse, at de foreslåede lovændringer vil medvirke til øget kompleksitet og uoverskuelighed i udlændingeloven.
Indhold i pointsystemet giver Indvandrerrådgivningen betænkeligheder ved præmiering af uddannelser. Vi vil forudse, at en række borgere/grupper ikke har eller vil kunne erhverve sig de krævede kvalifikationer. Det kan være fysisk og psykisk handicappede, unge, ældre og fattige. Således vil pointsystemet være forskels- og ulige behandlende. Indvandrerrådgivningen mener også at det er forskels- og ulige behandling, at australier, amerikanere m.v. på grund af sprogkravet i pointsystemet vil få en åbenbart stor fordel ved at blive familiesammenført i Danmark end vietnamesere, libanesere m. fl.
De påtænkte ændringer af udlændingeloven er også en krænkelse mod artikel 16, artiklen om familien, i FN’s Menneskerettighedserklæring af 1948. I erklæringens fortale karakteriseres menneskerettighederne som umistelige. Der er ikke tale om noget, der skal fortjenes, eller noget, som opnås gennem social position eller afstamning, men om rettigheder, som ethvert menneske har – grundet mennesket »iboende værdi«, og som ikke kan tages fra nogen. Af nævnte artikel 16 fremgår det, at mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, har ret til at gifte sig og stifte familie uden begrænsninger af nationalitetsmæssige grunde. Samme artikel siger, at staten skal beskytte familien.

Den forslåede ændring af Udlændingelovgivningen, der kan tvinge herboende borgere og statsborgere til at opgive deres bopæl i Danmark for at kunne leve sammen med deres ægtefæller, må derfor være ulovlig set i relation til menneskerettighederne.

Indvandrerrådgivningen er af den opfattelse, at regeringen skelner mellem borgere, der har økonomiske og sproglige fordele, og "de andre". Det er et brud på den del af Menneskerettighedskonventionen, der omtaler retten til familie uden indblanding fra udefrakommende af nogen art.

Indvandrerrådgivningen har i årenes løb kritiseret indførelsen af 24 års reglen, der skulle efter danne værn mod tvangsægteskaber. 24 års reglen har kun bevirket, at rigtig mange borgere har forladt Danmark for at kunne familiesammenføre den de er gift med, elsker og meget ofte har fællesbørn med.

Når der er tale om tvangsægteskaber, som er rigtig rigtig sjældent forekommen, så skal der fra Indvandrerrådgivningen lyde en opfordring til ALLE folketingets medlemmer, slet dette i Udlændingelovgivningen og ophør med krænke borgerens retssikkerhed gennem en urimelig skueproces i Udlændingeservice og ministeriet. Både 24 års reglen og reglen om fætter og kusine ægteskaber er mere end stærk forskels- og ulige behandlende, så længe som ”de rigtige” frit kan gifte sig som fætter og kusiner.

 

Leif Randeris
Kontorleder
Indvandrerrådgivningen

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk