Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Bevar det danske velfÀrds paradis (og til helvede med de urentable sjakaler!)

Århus. Indrykket den 28. april 2018 af Leif Randeris


Århus 15.04 .201

Gratis guide til en nationalpopulistisk hjernevask: 6 trin til total intolerance! sådan gør du:

  1. Gør som du plejer - forhold dig hensynsløs og passiv og bevar troen på at politikernes kontrolstyring er det eneste rigtige for samfundet.2
  2. Skræm dig selv dagligt med dette fremmedhads-mantra: "Alle udefrakommende er kriminelle terrorister, der er ude på at plyndre og stjæle vores velfærd."
  3. Overbevis dig selv om at ethvert alternativ til nationalromantisk Morten Korch-idealer er direkte skadeligt for din personlige lykke og livskvalitet.
  4. Undgå for alt i verden at forholde dig kritisk til hvorledes Danmark gradvist transformerer sig til et tillukket og endimensionalt majoritets vælde.
  5. Fortræng at staten med de senere års lovstramninger forvolder grov diskrimination og selvforstærkende undertrykkelse af flygtninge og indvandrere.
  6. Vedligehold den strukturelle racisme: Hold dig fra al tankevirksomhed: Krøl straks dette papir sammen og sørg for at ingen andre får det at se!


Leif Randeris & Troels PrimdahlDenne kommentar i anledningen af, at den Danske Regeringen og Dansk Folkeparti torsdag den 14 april 2011 fremsætter den såkaldte reviderede Udlændingelovgivning, der giver ganske alvorlige stramninger og simpelthen vil gøre familiesammenføringer økonomisk og praktisk umuligt i fremtiden.

Indvandrerrådgivningen har foretaget sine indsigelser gennem høring, men kort har vi afvist enhver stramning, samt påpeget at Regeringen og Dansk Folkeparties lovforslag til ændringer med lovforslaget krænker FN’s Menneskerettighedserklæring af 1948.

”De påtænkte ændringer af udlændingeloven er også en krænkelse mod artikel 16, artiklen om familien, i FN’s Menneskerettighedserklæring af 1948. I erklæringens fortale karakteriseres menneskerettighederne som umistelige. Der er ikke tale om noget, der skal fortjenes, eller noget, som opnås gennem social position eller afstamning, men om rettigheder, som  ethvert menneske har – grundet mennesket »iboende værdi«, og som ikke kan tages fra nogen. Af nævnte artikel 16 fremgår det, at mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, har ret til at gifte sig og stifte familie uden begrænsninger af nationalitetsmæssige grunde. Samme artikel siger, at staten skal beskytte familien.”

 

leif randeris

Kontorkeder

Indvandrerrådgivningen

 

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk