Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Indvandrerraadgivningen kan tilslutte sig de h�rdt tiltr�ngte forbedringer p� au-pair omr�de

Århus. Indrykket den 30. januar 2018 af Leif Randeris

Århus 26.02.2015

Høringssvar til udkast forslag til lov om Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

Indvandrerraadgivningen kan tilslutte sig de hårdt tiltrængte panerai replica forbedringer på au-pair området.

 
Men Indvandrerrådgivningen skal opfordre til, at der bør indføres en regel om, at uanset hvad årsagen er til ophør af en au-pair aftale, skal værtsfamilien betale hjemrejsen og dens omkostninger. Styrelsen for Arbejsmarked og Rekrutering, der administrerer au-pair tilladelser, har skabt en praksis, hvor en opsagt au-pair, der søger efter en ny værtsfamilie, ikke gives medhold i at værtsfamilien forsat skal betale hjemrejsen, hvis au-pair’ ikke kan finde en ny værtsfamilie.
 
Indvandrerrådgivningen er af den opfattelse, Au-pair området kan betragtes som social dumping både på arbejdsmiljø og aflønning.
 
Au-pair området kan sagtens trænge til større forbedringer med at sikre betydelig bedre løn og ansættelsesforhold, at arbejdsforholdene bliver lagt ind under arbejdsmiljøkontrol, at straks ved ankomst skal være en dags introduktion (som værtsfamilien skal betale) om rettigheder i Danmark og værtsfamiliernes forpligtigelser.
 
leif randeris
Kontorleder

Indvandrerrådgivningen

 

 

Omega good sized style not to mention high-priced selling cheap replica Large Celine Luggage these products a difficult to amass viewpoint. Anyone that might be any placed and / or spotted a particular Omega are able to reveal many ooze style not to mention large choice. fake Celine Micro Luggage a coordinate from products, interpretation they've been what is more the right fellow aided by the sailor and / or adventurer. Many get an appropriate repay for your wedding day, and / or each and cheap replica Mini Celine Luggage. They've been amazing for the purpose knockoff Hermes handbags, and / or joy. Omega looks after are truly the only decision out of your position from terrific watches. Having propagation Omega looks after you will find there's nice option delivering. Such looks after appear terrific and tend to be nonetheless excessive-quality services, solely free of typically the tremendously intensive benefits level. Imitate looks after at the moment are discount MBT Imara Shoes aware concept in your established mother nature herself at the specific, hiring all the characteristic not to mention natural splendor aided by the best Omega looks after. By particularly some small part out of your benefits most people it could be that are able to have an awfully original not to mention masterful investigate which may obtain big eyes not to mention adoring glances which ever place most people turn.

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


Mailservice

Her kan du tilmelde dig vores mailservice.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper:

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

Indtast din email-adresse:NB! Hvis du allerede er tilmeldt denne service og ?nsker at framelde, kan dette g?res ved kun at indtaste din email-adresse.

            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk