Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

�rhus kommune afvikler borgernes indflydelse ved at nedl�gge Det Sociale Forbrugerr�d!

Århus. Indrykket den 16. januar 2018 af Leif Randeris

 29.06.2014

Embedsmændene i den såkaldte sociale magistrat har fået nok af Det Sociale Forbrugerråds kritiske forslag og høringssvar, de vil nedlægge rådet og lave et helt upolitisk organ - Velfærdslaboratorium - et idéforum i forhold til udviklingen af sociale ydelser.

Det Sociale Forbrugerråd under Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse i Århus Kommune har en række interesseorganisationer og foreninger, der har forholdt sig meget kritisk til de mange  uansvarlige nedskæringer i de seneste 10 år. Borgerlige og socialdemokratiske borgmestre og rådmænd har være lige "gode" til nedskæringer.

Det Sociale Forbrugerråd har ved hver tilsendt høring fra Århus byråd givet svar saglig og kritisk.

"Jeg kan ikke huske i den 12 års periode, jeg for Indvandrerrådgivningen har siddet i Det Sociale Forbrugerråd", at Rådmanden eller byrådets medlemmer har fulgt rådets høringssvar", udtaler kontorleder leif Randeris.

 

De samme embedsmænd, som gang på gang er kommet uinspireret med deres dårlige powers points, til Det Sociale Forbrugerråd fælder dommen over rådet med den bemærkning, at engagementet på møderne er lavt og kun få deltager i debatten. Det samme kan man sige om Århus Byråds møder. Forskellen er bare, at Det Sociale Forbrugerråds medlemmer ikke modtager honorar for at deltage i møder, det gør byrådets medlemmer. Det er ansvaret for samfundet, der driver de enkelte medlemmer af Det Sociale Forbrugerråd, det kan man ikke sige om byrådsmedlemmerne.

De samme embedsmænd, der modtager høringssvar og kritik fra Det Sociale Forbrugerråd om blandt andet de mange nedskæringer på fysisk og psykisk handicapområdet, der fremfører -

"Samtidig oplever medarbejderne i forvaltningerne, at rådene kun i ringe grad har indflydelse på fremtidige indsatsområder og den måde, som ydelserne udvikles på. Endelig giver mange i rådene udtryk for, at de gerne vil høres og inddrages på andre måder, end det er sket hidtil."

Og videre udbreder embedsmændene sig i indstillingen til Århus Byråd - "Målet er, at den nye samarbejdsform støtter vores fælles fokus på frivillighed, aktive borgere, samskabelse og innovation. Den nye samarbejdsform skal desuden ses som et supplement til den inddragelse og dialog, der allerede er mange steder lokalt i forvaltningerne."

"Jeg vil gerne frabede, at embedsmændene kommer med sådanne udtalelser som "vor fælles fokus", da jeg i den tid, jeg har været medlem af Det Sociale Forbrugerråd aldrig har oplevet nogen fælles fokus fra embedsmændene" - udtaler leif Randeris.

"Jeg oplever embedsmændenes og med rådmandens underskrift vil afvikle demokratiet i Århus Kommune, ingen skal have indflydelse i det daglige, som vi trods alt har haft lidt af i Det Sociale Forbrugerråd. Skabelsen af et "Velfærdslaboratorium" er en luftkastel uden virkelighed, et akademisk misfoster grebet af embedsmændene. At tro Borgere og frivillige organisationer får en højere grad mulighed for tidligere i udviklingsprocessen at bidrage med ideer til, hvordan MSO’s og MSB’s ydelser kan udvikles og nytænkes er direkte naivt. At få en sådan indflydelse kræver en ret stor indsigt i demokratiet, administration og de mange nye love. Det man ikke forvente i et fortænkt Velfærdslaboratorium med alle mulige og mest umulige frivillige." siger kontorleder leif Randeris, Indvandrerrådgivningen.

Leif randeris

Kontoleder

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk