Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Aarhus Byraad besluttede d. 18. december 2013 at nedlaegge Integrationsaadet.

Århus. Indrykket den 28. december 2017 af torpabo sverige

 Beslutningen er truffet på grundlag af en evaluering af rådet foretaget af Rambøll Management Consulting, der påpeger, at den gældende rådsform er alvorligt udfordret. Det er særligt etniske minoriteters muligheder for indflydelse på kommunens beslutninger der skal forbedres.

Et nyoprettet Medborgerskabsudvalg bestående af politikere og borgere, skal styrke aktivt medborgerskab og samarbejdet mellem kommunen og byens borgere – heriblandt byens etniske minoritetsborgere. Udvalget nedsættes for en to-årig periode og vil i den tid bl.a. samarbejde med medlemmer af det nu nedlagte Integrationsråd. Sammen skal de finde alternative løsninger og forslag til hvordan etniske minoriteter kan få flere muligheder for indflydelse, inddragelse og deltagelse end det har været tilfældet med Integrationsrådet.

Medborgerskabsudvalget starter sit arbejde til foråret

Iøvrigt var det Indvandrerrådgivningen, der for 14-15 siden indsendte anmodning med underskrifter til den daværende borgmester Flemming Knudsen om, at oprette et integrationsråd i Århus.

Som tiden er gået, er det kun blevet til skuespil, kaffe og wienerbrød, idet de skiftende formænd og deltagere i integrationsrådet slet ikke har haft viden, indsigt i indvandrerområdet og problematikkerne, således man kunne udfylde sin demokratiske rolle. Nedlæggelsen af integrationsrådet er altså ikke fordi rådet har været for kritiske, men tværtom.

Man har på forhånd ved Århus byråds ved konstituering efter kommunalvalget indsat disse politikere i

Medborgerskabsudvalget

Jacob Bundsgaard (S). Suppleant: Camilla Fabricius (S)
Maria Sloth (EL). Suppleant: Jette Jensen (EL)
Rabih Azad-Ahmad (R). Suppleant: Anne Nygaard (R)
Thomas Medom (SF). Suppleant:Jan Ravn Christensen (SF)
Hans Skou (V). Suppleant: Bünyamin Simsek (V)
Knud Mathiesen (DF). Suppleant: Jette Skive (DF) 

Marc Perera Christensen (K). Suppleant: Steen Stavnsbo (K)

Lars Boje Mathiesen (LA)

- og det tyder jo ikke godt, idet Medborgerskabsudvalget nok bliver politisk skyttegravskrig på kommunal plan om indvandrere, muslimer, fattigdomsturisme o.s.v.

Leif Randeris

Kontorleder

 www.Indvandrerraadgivningen.dk

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk