Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Udl�ndingestyrelsen kan ikke overholde deres udmeldte sagsbehandlingstider til stor gene for borg

Århus. Indrykket den 16. januar 2018 af leif randeris

 03.06.2015 

Udlændingestyrelsen er mindst 2 måneder og efter Indvandrerrådgivningens erfaring mere end 2 måneder bagefter i sagsbehandling, samt deres tilbagemeldinger/kvitterings skrivelser rolex replica er også bagefter med samme forsinkelser.

Udlændingestyrelsen indrømmer de er bagefter med sagsbehandling, og de ikke kan overholde de udmeldte servicemål, sagsbehandlingstider. De mener det er på grund af mange ansøgninger om familiesammenføringer.

Indvandrerrådgivningen har i denne måned modtaget en kvitteringsskrivelser, hvor Udlændingestyrelsen nu anerkender og skriver, de kan ikke overholder de udmeldte servicemål = sagsbehandlingstider på www.NyiDanmark.dk  – de vil i øvrigt heller ikke rette deres website om dette  http://www.nyidanmark.dk/dadk/myndigheder/udlaendingestyrelsen/servicemaal/servicemaal.htm

“Hvornår kan du forvente at få svar (servicemål)

Vi har modtaget alle relevante oplysninger til brug for vores vurdering af ansøgningen.

"Vi har desværre ikke kunne overholde servicemålet, men forventer at vi snarest muligt sender et brev med vores endelige afgørelse, eller et brev om, at din ægtefællesamlever skal stille økonomisk sikkerhed." 

Vi er nødt til at se realiteterne i øjnene, at ved ansøgning om familiesammenføring og opholdstilladelser, at det tager 6 – 8 uger inden der fremsendes fra Udlændingestyrelsen 1. kvitteringsskrivelse, at sagsbehandlingen generelt forventes at tage mindst 5 -6 måneder.

Sagsbehandlingen er generelt oppe på 6 - 8 måneder sagsbehandlingstid for familiesammenføringer, samt sagsbehandling på mange andre områder også er stærkt forsinket.

 

Borgernes opringninger til Udlændingestyrelsen er spild af tid, da telefonslusen intet relevant kan oplyse, samt at “MIN SIDE – status på din sag online” på www.NyiDanmar<http://www.NyiDanmark.dk>k.dk    ikke er opdateret tilstrækkeligt, til at kunne oplyse nogen om noget som helst.

 

Vi mener i Indvandrerrådgivningen som Danmarks største rådgivning i udlændingelovgivning for indvandrere og danskere forpligtiget til at oplyse borgerne herom. Ingen i Danmark har flere sager om familiesammenføring eller sager på udlændingeområdet.  

Leif Randeris

Kontorleder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.10-2015

LInk med omtale af samme problem: http://modkraft.dk/artikel/udl-ndingestyrelsen-overser-tjeklister-og-basale-fejl-i-sager-om-familiesammenf-ring 

 

Udlændingemistrerens svar om sagsbehandlingstiden i Udlændingestyrelsen: http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/uui/spm/123/svar/1272044/1559074.pdf

 

Syrerne ønsker hurtigere sagsbehandlingstid for deres ansøgninger om familiesammenføring. Forståeligt nok i.f.t. vel nogle af deres familiemedlemmer kan være i krigszoner.

 

Men skal vi indføre forskelsbehandling i sagsbehandling, nej det skal vi ikke.

 

Problemet er at Udlændingestyrelsen er for dårlig organiseret, bruger for meget tid unødigt på subjektiv sagsbehandling og er for selvoptaget af deres egen status i staten. 

replique de montre

I øvrigt er det fair nok, at elementære krav til dokumentation på slægtsskab, ægteskabsdokumentation, alder, statsborgerskab o.s.v. kræves opretholdt i ansøgninger også for syrere og andre asylansøgere. Dette er hverdagen i mange af Indvandrerrådgivningens ansøgninger.

 

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk