Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

H�ringssvar p� de af regeringen fremsatte tre lovforslag den 3. juli 2015.

Århus. Indrykket den 15. marts 2019 af leif randeris

 05.08.2015

 

Vi forkaster lovforslagene og det politiske udgangspunkt ud fra Indvandrerrådgivningens virke igennem 16 år, og som den største rådgivning for indvandrere og replica fendi handbags flygtninge i Danmark og Norden.

 

Indvandrerrådgivningen har skrevet et samlet høringssvar, ikke konkrete ændringer til lovforslagene, idet vi forkaster lovforslagene.

Indvandrerrådgivningen ser følgene problemer i lovforslagene:

L2. Indførelse af integrationsydelse
L3, "Harmonisering" af optjeningsreglerne for folkepension 
L7, Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud, børne- og ungeydelse for flygtninge  

 

Problem nr. 1: Det giver ikke nogen mening at argumentere for at flygtninge skal have den samme ydelse som vores studerende. Dette dels fordi, det ikke er at sidestille dem med resten af befolkningen, da flygtninge ikke er studerende, men arbejdsløse, og derfor skal have kontanthjælp. For det andet fordi de ikke må have en indkomst ved siden af deres straks hjælp, som de fleste studerende er nødt til at have et arbejde ved siden af studiestøtten, da studiestøtten er utilstrækkelig. Det er ikke et argument at gøre og påstå sådan, det er mere en måde at dække over noget andet på ved at forsøge at argumentere.

 

Problem nr. 2: Lovforslagene er IKKE af mere overordnet karakter om udlændingepolitik, men handler om symbolpolitik ved at lave dette indgreb. Der er overhovedet ingen væsentligt økonomisk incitament for det danske samfund på lang sigt, kun symbolpolitik. Hvis man politikerne forstiller sig en positiv økonomisk virkning af lovforslagene med den mængde af flygtninge, der vil havne i fattigdom, kriminalitet og social eksklusion, er der ingen økonomisk overskud for det danske samfund. Derfor handler lovforslagene mere om at få vælgertilslutning end et rationel politisk indgreb.

 

Problem nr. 3: Lovforslagene er generelt forskelsbehandlende af flygtninge, måske racistisk, og i konflikt med den Danske Grundlov, på den måde, der er lagt op til. Forslagene er simpelthen i sin essens diskriminerende og beror på at adskille den danske befolkning fra dem, som kommer ude fra Danmark. Man kunne i stedet gøre det sværere for alle at komme ind i Danmark.

 

Det ville trods alt se mere fair ud udadtil, men lovforslagene er målrettet mod den øgede flygtningestrøm fra Syrien og Nordafrika. Det er ikke et spørgsmål om Danmark skal tage imod alle flygtninge fra disse områder. Det er vrøvl fra politikernes side til at dække over symbolpolitik. Vi modtager vor lille del af asylsøgende, og der vil ikke komme ret mange flere asylsøgende, idet de mange lande EU-lande asylsøgende skal igennem for at komme til Danmark, opsuger dem undervejs. Det er i orden at sende et signal til omverdenen og de andre EU-lande, at flygtninge skal hjælpes hvor de er, men måske ude af proportioner i forhold til den konkrete problemstilling.

 

Indvandrerrådgivningen vil gøre opmærksom på, at det Danske samfund er utroligt rigt, men hvis politikerne fremsætter lovforslag grundet frygt for lavere og ringere levestandard for borgerne i Danmark, er det temmelig udansk.

 

Politikerne skulle hellere opfordre og lægge op til, at borgerne får lyst til at eksperimentere med nye måder at leve på og samtidig være åbne for flere flygtninge, tage sig af dem med lige så stor omsorg, som vi tager os af hinanden i det danske samfund. Det er dansk.

 

leif randeris

Kontorleder

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk