Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Nyt�rstale 2015 til etniske borgere.

Århus. Indrykket den 15. marts 2019 af leif randeris

 

Hvert år på denne tid, når solen netop har stået lavest på himlen og de mørke nætter igen bliver kortere for hver dag, bliver der gjort status. Således bliver vi i stand til at sætte os nye mål for det kommende år.

 

Men for replica dolce & gabbana handbags en del mennesker kan 2015 sagtens have været året, hvor mørket for hver dag blev mørkere og troen på, at solen nogensinde ville hæve sig igen, svandt.

Udlændingepolitikken har i det forgangne år taget form, som en skruetvinge med det formål at gøre mulighederne mere trang for etniske minoriteter og flygtninge i Danmark.

Gennem året har aggressiviteten i omtalen af de etniske borgere og flygtninge været midlet til at stramme skruetvingen.

Lad os være ærlige. 2015 har været et forfærdeligt år.

Vi vil fatte os i korthed og ikke belemre dig med skinger kritik af den danske borgerlige regering, men kortfattet og præcist give en beskrivelse af, hvad som foregår i Danmark kulturelt og værdimæssigt. Vi er en Indvandrerrådgivning og beskæftiger os primært med at rådgive mennesker, som af den ene eller anden grund kommer til Danmark, og der igennem får vi et dybdegående indblik i de danske værdier, som giver sig til udtryk i mødet med de ”fremmede”.

Mange kritiserer Udlændingeminister Inger Støjberg og den borgerlige regeringen for at være inhumane og at lave symbolpolitiske indgreb, som ligesom Socialdemokratiet forsøger at gøre det sværere for Dansk Folkeparti at markere sig på udlændingeområdet. Nuvel. Man skal jo nærmest være idiot, hvis man ikke har fattet, at et meget stort antal af danskere lever i stagnation og frygt for forandringer. Selv såkaldte sociale partier har anerkendt dette og bevæger sig nu i den  støjbergske retning i håbet om stadig at få lov til at repræsentere det danske folk i Folketinget. Men kritik af Inger Støjberg er irrelevant. Inger Støjberg er kun et strategisk værktøj i Venstres politik og er et udtryk for en strømning i samfundet.

I Indvandrerrådgivningen spørger vi os selv dagligt, hvad det er som er galt?

Hvorfor er der tilsyneladende opbakning til Inger Støjbergs synspunkter, og hvis der skulle være modstand imod det, hvorfor fylder det så ikke mere i medierne? Og hvorfor bliver der ikke gjort noget ved det?

Svaret er enkelt. Venstrefløjen inklusiv Socialdmokratiet har ikke kunnet udvikle og udføre deres værdier konsekvent. Danmark er blevet et forbrugssamfund, som lader sig diktere af rå kapitalisme og dette bliver anført af 69er generationens børn. De børn der burde have ideer til, hvordan vi fortsat udvikler vores samfund. De børn der burde bidrage med en reel alternativ tilgang til, hvordan vi indretter vores samfund, hvordan vi behandler vore medmennesker, vore etniske minoriteter og flygtninge, men som i stedet kun er interesseret i, hvordan de kan opretholde en levestandard, som er i overensstemmelse med markedet og en fastdefineret opfattelse af den rigtige livsstil. De mennesker, som mente det var nødvendigt at kæmpe en kamp for et menneskeligt og kreativt Danmark, og som prøvede at lave et oprør i 70’erne, har ikke kunnet videreføre værdierne i samfundet og har nok heller ikke været klar over, hvad det egentlig var de ville, da vi i dag er et samfund, som primært lader sig definere på vores fremmedangst og hardcore forbrug.

Der er brug for en debat om værdier, medmenneskelige værdier, og der er brug for en debat om, hvordan vi indretter vores samfund helt anderledes end, hvordan det ser ud i dag. Partiet Alternativet prøver, men er nok også for optagede af mediernes opmærksomhed og den konsensussøgende tilgang til politik, og har endnu ikke forstået, at man ikke kommer langt i politik, hvis man ikke tør at råbe højt imod magthaverne og regeringen. Det gør Enhedslisten, men bidrager dog aldrig med nogle nye gode ideer til, hvordan vi så kommer fremad.

I Indvandrerrådgivningen efterspørger vi bud på nye danske værdier i det nye år, og vi vil fortsat bestræbe os på at hjælpe mennesker, som kommer til Danmark og har brug for støtte til at komme videre med deres liv. Det har vi gjort i snart 16 år helt uafhængigt at staten, som vi nok nærmere ser mere som en kæp i hjulet for mennesker på flugt, end noget som helst andet. Det er sku da ikke så svært at se. Mennesker på flugt har brug for hjælp!

Lad os hypotetisk sige, at vi i Indvandrerrådgivningen accepterer den politik som Venstre, Dansk Folkeparti og et flertal i Folketinget har indført på udlændingeområdet med foreløbig mindst 34 lovstramninger– så må vi i det mindste stå sammen på begge sider af de politiske fløje, om at mindske sagsbehandlingstiden for asylsøgende, som forventes at tage mindst halvanden til to år, så vi ikke efterlader syriske familier, som er blevet opsplittet på grund af krigens rædsler i et umenneskeligt tomrum i så mange måneder, ja år. Og de ikke ved, om de kan blive forenet med deres familie i det land – vort Danmark - de opholder sig i. Sagsbehandlingen skal gå meget hurtigere, den skal effektiviseres, så det bliver nemmere at ansøge og nemmere at få svar på sin ansøgning. Bureaukrati og doven sagsbehandling burde ikke være endnu en blokering for et liv, hvor man kan blive forenet som familie i nogenlunde tryghed. Det mindste vort land Danmark kan gøre, er at give dem vished hurtigt, så de kan søge nye muligheder og løsninger på deres situation.

Vi må erkende, at vi lever i et land, der besegler de etniske borgeres og flygtninges skæbner. Vi må erkende, at de demokratiske principper bliver gradbøjet så betragteligt, at selv Udlændingeminister Inger Støjberg kan være med til at sætte dagsordenen. 

Men hvor går grænsen for, hvad vi vil tillade over for os selv? Der må vel være en grænse for, hvor skændigt vi kan tillade os at behandle de etniske medborgere og flygtninge uden selv at blive medskyldige.

 

Med håbet om, at den danske tolerance vil følge solens bane højere og højere på himlen for til sidst at skinne, så vi atter kan være stolte i Danmark, vil jeg ønske alle etniske borgere og flygtninge i dette land et Godt og Bedre Nytår.

 

Leif Randeris

kontorleder

www.Indvanderraadgivningen.dk

 

 

 

 

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk