Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Udlaendingestyrelsens nye sagsbehandlingstider holder ikke i virkeligheden

Århus. Indrykket den 28. april 2018 af leif randeris

 

De netop udsendte sagsbehandlingsmål fra Udlændingestyrelsen (US) er et fint initiativ, men det er lang tid siden at Indvandrerrådgivningen har oplevet at sagsbehandlingstiderne bliver overholdt.

I Indvandrerrådgivningen ved vi fra vores arbejde med alle former for ansøgninger i Udlændingestyrelsen, som vi har løst mange af de sidste 15 år, at sagsbehandlingen og tiden i US er svingende. Det er et problem, fordi det skaber øget usikkerhed i ansøgerens liv – dette i en i forvejen ubehagelig og utryg situation under eksempelvis familiesammenføringsansøgninger.

I Indvandrerrådgivningen har vi en intention om at skabe fokus på sagsbehandlingen, så vi sikrer at US er opmærksomme og arbejder så professionelt som muligt. Vi har personlige meninger omkring den førte politik på udlændingeområdet og mener, at den siddende regering ikke fører en visionær politik – men det er ikke Udlændingestyrelsens skyld. Det er derimod deres opgave at overholde deadlines og effektivisere sagsbehandlingen, så den bliver bedre og mere effektivt end den før har været. Vi mener ikke, det er tilstrækkeligt blot at informere ansøgeren om at sagsbehandlingstiden overskrides,  hvilket den unægteligt er og vil blive i takt med det øgede flygtningepres. Vi mener at der skal være en konsekvens ved overskridelsen, da det har store konsekvenser for ansøgerens liv – rent pædagogisk duer det simpelthen ikke, at Udlændingestyrelsen bare mener, at det er nok bare at informere ansøger herom.

I årene frem vil være yderst vigtigt US overholder deres sagsbehandlingstider , så vi kan give dem, som kommer til landet og har brug for at få svar på deres ansøgninger, et svar inden for en rimelig deadline.

I Indvandrerrådgivningen har vi i de sidste 1 – 2 år været stærkt belastet i det daglige, af de meget svingende og forøgede sagsbehandlingstider, der med forskellige grunde fra Udlændingestyrelsen side bortforklares med manglende oplysninger og dokumenter. Vi har set Udlændingestyrelsen bagatelliserende besvarelser til Folketingsmedlemmer, i stedet for ledelsen i US klart melder ud, at der er problemer med at overholde udmeldte sagsbehandlingstider. Bevares,  der er selvfølgelig et meget stort antal ansøgninger, der under behandling i US, men den ansvarlige ledelse er vel ansat til at løse en sådan opgave og være forudseende.

Indvandrerrådgivningen forventer, at der bliver opstillet flere krav til sagsbehandling og specielt konsekvensen af ikke at overholde deadlines.

Spørgsmålet er også, hvad man mener Udlændingeministeriet og Folketing er menneskeligt i denne sammenhæng?

Øges presset og deadline overskrides igen og igen, hvad sker der så, og hvornår vil man kræve flere penge og ressourcer til og fra Udlændingeministeriet til rent faktisk at give den nødvendige sagsbehandling, der er i overensstemmelse med et humanistisk menneskesyn?

Leif randeris

Kontorleder

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/Nyheder/udlaendingestyrelsen/2016/aendrede_servicemaal_2-2-2016.htm

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Myndigheder/udlaendingestyrelsen/servicemaal/servicemaal.htm

http://indvandrerraadgivningen.dk/artikler.php?artikel_id=270

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk