Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Flere kvoteflygtninge til Danmark - tak.

Århus. Indrykket den 16. januar 2018 af leif randeris

 

Indvandrerrådgivningen kan ikke anbefale lovforslaget om ændring af udlændingeloven, således den til enhver tid siddende minister for området, selv kan bestemme om den danske stat skal modtage kvoteflygtninge gennem UNHCR’s genbosætningsprogram.Indvandrerrådgivningen kender ikke til andre lande har indført et tilsvarende stop for kvoteflygtninge i en årrække. Vi anser det foreslåede som et brud på internationale aftaler, samt en usolidarisk holdning i forhold til verdenssamfundet og flygtninge.Det forventes, at 1,2 millioner flygtninge i 2018 vil have uoverstigelig behov for at blive genbosat som kvoteflygtninge.Indvandrerrådgivningen har ikke tillid til nogen som helst siddende Udlændinge- og Integrationsminister vil objektivt kunne vælge antallet af kvoteflygtninge, som skal genbosættes i Danmark.Spørgsmålet om antal vil blive genstand for såkaldte politiske forhandlinger, der med den nu mangeårige førte udlændinge politik i Folketinger, kun vil få en konklusion, at Danmark ikke skal modtage kvoteflygtninge.Vi kan anbefale, at udlændingelovgivningen ændres således, at der indsættes i loven et fast antal kvoteflygtninge, eksempelvis 2.000, vi skal modtage i Danmark hvert år.Kontorleder
Leif randeris

 

09.10.2017

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk