Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Ministerens tanker om nye stramninger til familiesammenfoering i 2018

Århus. Indrykket den 30. januar 2018 af leif randeris

 30.01.2018

 

Udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede forleden regeringens nye regler til familiesammenføring og løsning, der kort fortalt går ud på at erstatte tilknytningskravet med et nyt integrationskrav.

 

Dermed skal ægtefælle(familie)sammenføring normalt kun gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser:

 

  1. Den herboende skal have bestået sprogprøven Dansk 3 eller tilsvarende.
  2. Den herboende skal have haft fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark i mindst fem år.
  3. Den herboende skal have fået uddannelse i Danmark i mindst fem år.
  4. Ansøgeren skal have engelskkundskaber på et vist niveau eller have bestået Dansk 1.
  5. Ansøgeren skal have haft fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre ud af de seneste fem år.
  6. Ansøgeren skal have bestået et uddannelsesforløb af mindst et års varighed på en uddannelse, der er på niveau med en videregående uddannelse her i landet.

 

Kravet om den herboendes danskkundskaber kan ikke fraviges, og derfor skal der reelt kunne sættes kryds ved tre af de resterende fem punkter. Ligeledes er det et krav, at boligen ikke må ligge i et såkaldt udsat boligområde.

 

Selv om tilknytningskravet erstattes med et integrationskrav, lægger Inger Støjberg ikke skjul på, at målet fortsat er, at det skal være nemmere for en udlandsdansker at vende hjem med sin udenlandske ægtefælle end for andre grupper

 

Bør på ingen måde kunne vedtages og gennemføres uden at komme i konflikt med diverse konventioner .

 

Hvor meget skal regeringen kunne fordre den indre svinehund på højrefløjen i dansk udlændingepolitik for at blive som regeringen?

 

Hvis der findes bare lidt anstændighed i regeringen, udskriver de valg nu.

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


Mailservice

Her kan du tilmelde dig vores mailservice.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper:

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

Indtast din email-adresse:NB! Hvis du allerede er tilmeldt denne service og ?nsker at framelde, kan dette g?res ved kun at indtaste din email-adresse.

            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk