Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Her er de nye regler for familiesammenfoering fra 1 juli, vedtaget i Folketinget den 4 juni 2018.

Århus. Indrykket den 15. juni 2018 af leif randeris

 

04.06.2018

Indvandrerrådgivningen har den opfattelse, at det er diskriminerende tiltag overfor indvandrere og danske statsborgere.

Flere af de nu vedtagne ændringer af udlændingelovginingen ikan kke realiseres i virkeligheden, da de er praktisk umulige at gennemføre. Sagsbehandlingen vil blive kaotisk i Udlændingestyrelsen, de udmeldte 10 måneders sagsbehandlingstid vil blive meget forøget, da 2 nye styrelser med mange milioner kroner bag sig, skal gennemtjekke ægtheden af alle dokumenter. Der er altså tale om grov kafkask lovgivning  og med tilhørende Udlændinge- og Integrationsministerium. Ministeren skal forbigås med en hovedrysten.

Som konsekvens kommer Danmark til i årene fremover, til at mangle  mange tusinde servicemedarbejdere, som indvandrerne i dag varetager. Konsekvensen heraf  bliver en voldsom stigning i antallet af illegale  arbejdere og virksomheder med ekstrem lave lønninger, sygdom, ukontrollerede arbejdsulykker, ekstrem dårlige boligforhold og ingen borgerrettigheder.

Danmark bliver et lukket land, meget få fra visa landegruppe 3 og 4(lande som Thailand, Vietban, Filipinerne, Ukraine o.s.v.) kommer nu ind i DK, endnu færre gennem familiesammenføring efter reformen af familiesammenføring den 1 juli  2018. hver 10. borger med permanent opholdstilladelse vil kunne gennemføre en familiesammenføring, måske hver anden dansk statsborger.

Der er simpelhen kafkask og skræmmende at behandle en meget stor del af borgerne på denne diskriminerende måde                                                

 

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set                       opfylder fire ud af seks krav

 

 

01Ufravigeligt krav

Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal kunne bestå en prøve i Dansk 3. Dette krav er ufravigeligt.

                               02Arbejde - dansker

Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal have haft arbejde i Danmark i mindst fem år.

03Uddannelse - dansker

Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal have mindst seks års uddannelse i Danmark - heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen.

 

Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen. 

                           04Sprog - udlænding

Den udenlandske ægtefælle skal kunne engelsk på B1-niveau eller bestå en prøve i Dansk 1.

05Arbejde - udlænding

Den udenlandske ægtefælle skal have haft fuldtidsarbejde eller egen virksomhed i de seneste tre af fem år.

                           06Uddannelse - udlænding

Den udenlandske ægtefælle skal have været i gang med en uddannelse i mindst et år på et niveau, der svarer til en dansk videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse.   

Ingen familiesammenføring i belastede boligområder                                    Foruden indførelsen af den såkaldte integrationskrav skærpes også nogle af de betingelser, der allerede i dag gælder. Der drejer sig om:

Udsatte boligområder: I dag skal den herboende råde over en bolig med mindst to værelser eller på 40 kvadratmeter. Dette krav udvides, så boligen ikke må ligge i et socialt belastet område.

Økonomisk sikkerhed: I dag skal den herboende stille en økonomisk sikkerhed på 50.000 kroner. Det krav fordobles til 100.000 kroner.

Sprogprøver: I dag skal ansøgeren bestå danskprøve på A1-niveau efter seks måneder. Fremover skal danskprøven på A2-niveau også være bestået efter ni måneder.

De nye regler skal supplere og eller de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring, består forsat, herunder 24-årsreglen, forbud mod fætter/kusine ægteskaber, selvforsørgelsespligten og vandelskravet.                                                   

Flygtninge med midlertidigt ophold er undtaget fra reglerne

Flygtninge med midlertidigt ophold fortsat kunne få familiesammenføring, uden at der stort set stilles krav til andet end dokumentation for familieforhold, samt for syreres vedkommende tre års ophold i Danmark.

 

Læs her:

 
Det er ikke lovforslaget, du skal læse, men det efterfølgende fra side 6

Læs også en anden mulighed, hvis du er dansk statsborger

www.Den-Tyske-Model.dk

www-den-Svenske-Model.dk

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk