Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Her er de nye regler for familiesammenfoering, som endnu ikke er vedtaget i Folketinget.

Århus. Indrykket den 8. februar 2018 af leif randeris

07.02.2018

Indvandrerrådgivningen er af den opfattelse, at det er diskriminerende tiltag overfor flygtninge og indvandrere. At flere af de her planlagte ændringer af udlændingelovginingen ikke kan gennemføres, da de er praktisk umulige at gennemføre, at Danmark som konsekvens kommer til i årene fremover , at mangle mange tusinde servicemedarbejdere, som indvandrerne i dag varetager, at konsekvensen heraf  bliver en voldsom stigning i antallet af illegale arbejdere og virksomheder.                                                      

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set                       opfylder fire ud af seks krav

 

01Ufravigeligt krav

Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal kunne bestå en prøve i Dansk 3. Dette krav er ufravigeligt.

                               02Arbejde - dansker

Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal have haft arbejde i Danmark i mindst fem år.

03Uddannelse - dansker

Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal have mindst seks års uddannelse i Danmark - heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen.

 

Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen. 

                           04Sprog - udlænding

Den udenlandske ægtefælle skal kunne engelsk på B1-niveau eller bestå en prøve i Dansk 1.

05Arbejde - udlænding

Den udenlandske ægtefælle skal have haft fuldtidsarbejde eller egen virksomhed i de seneste tre af fem år.

                           06Uddannelse - udlænding

Den udenlandske ægtefælle skal have været i gang med en uddannelse i mindst et år på et niveau, der svarer til en dansk videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse.   

Ingen familiesammenføring i belastede boligområder                                    Foruden indførelsen af den såkaldte integrationskrav skærpes også nogle af de betingelser, der allerede i dag gælder. Der drejer sig om:

Udsatte boligområder: I dag skal den herboende råde over en bolig med mindst to værelser eller på 40 kvadratmeter. Dette krav udvides, så boligen ikke må ligge i et socialt belastet område.

Økonomisk sikkerhed: I dag skal den herboende stille en økonomisk sikkerhed på 50.000 kroner. Det krav fordobles til 100.000 kroner.

Sprogprøver: I dag skal ansøgeren bestå danskprøve på A1-niveau efter seks måneder. Fremover skal danskprøven på A2-niveau også være bestået efter ni måneder.

De nye regler skal supplere og eller de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring, består forsat, herunder 24-årsreglen, forbud mod fætter/kusine ægteskaber, selvforsørgelsespligten og vandelskravet.                                                   

Flygtninge med midlertidigt ophold er undtaget fra reglerne

Flygtninge med midlertidigt ophold fortsat kunne få familiesammenføring, uden at der stort set stilles krav til andet end dokumentation for familieforhold, samt for syreres vedkommende tre års ophold i Danmark.

 

 

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


Mailservice

Her kan du tilmelde dig vores mailservice.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper:

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

Indtast din email-adresse:NB! Hvis du allerede er tilmeldt denne service og ?nsker at framelde, kan dette g?res ved kun at indtaste din email-adresse.

            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk