Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Hvor er anstaendigheden i politikken om indvandrere?

Århus. Indrykket den 1. marts 2018 af leif randeris

 01.03.2018

 

Regeringen og flertallet i Folketinget vil have rå og uciviliserede stramninger på udlændinge og flygtningeområdet.

 

På en måde, kan man være  målløs over regeringen og flertallet i Folketinget, da initiativerne  går over grænsen af fornuft, medmenneskelighed, med nedgørelse og skræmme billeder.

 

Hermed menes de kommende bebudede stramninger på familiesammenførings området og det såkaldte ghetto områder.

 

Stramningerne på familiesammenføringsområdet vil ganske simpel forhindre alle med permanent opholdstilladelse i af få familiesammenføringer, samt en stor del af de, der er danske statsborgere.

uanset om, de er “etniske” danskere. Der vil blive en masse debat når stramninger bliver gennemført og til sidst endda ”opstand”, når det først går op for borgerne og journalister, hvad det betyder for deres nabo.

 

Uden familiesammenføringer, vil vi komme til at mangle arbejdskraft til servicefagene og byggeriet, som ikke kan hentes i Polen eller andre EU lande. Det vil betyde en mangedobling af illegale arbejdskraft med de problemer, socialt og sundhedsmæssigt, der kendetegner en rigtig underklasse, der bliver groft underbetalt og er illegal.

 

Danmark har ikke i mange år givet arbejdstilladelser til almindeligt arbejde i servicefagene og byggeriet. Uanset om regeringen med nok så mange udspil på den såkaldte ghettoområde forsøger med psykisk- og social vold, vil det ikke kunne aktivere særlig meget arbejdskraft.

 

Derfor er der ikke brug for straf og tvang. Nej, der er brug for social indsats, forebyggelse og hjælp til at folk kan komme i uddannelse og arbejde.

 

Den såkaldte ghettoplan fra statsminister Lars Løkke og regeringen, er helt på afveje, man kan simpelthen ikke bare marginalisere og forskelsbehandle 28.000 tusinde familier, hvilket vel er lig med ca. 100.000 personer. Udspillet er propaganda til den kommende valgkamp, ikke særlig meget vil blive gennemført på kort eller lang sigt.

 

Regeringen vil nu føre en meget gammeldags politik, der minder om fortiden, som i USA med raceadskillelse og Sydafrika med apartheid. Det drejer sig om en ikke ubetydelig del af borgerne i Danmark,

da 100.000 personer er lig med en 50 tyvende del af befolkning.

 

Diskussionen om hvem der er en byrde, og hvem der er en berigelse, har jo en ældre parallel - ældrebyrden. Det er en uhyggelig tankegang, at bestemte samfundsgrupper er "byrde" og andre skulle være en "berigelse." Der er noget meget tidstypisk i sondringerne - unge mobbes af andre unge, embedsmænd jager syge og svækkede rundt i en proces, som skal vride de sidste "nyttige" kræfter ud af dem. Man er nødt til at spørge: "Nytte - for hvem?" "Berigelse - for hvem?" "Byrde - for hvem?"

 

Vi ser unge og gamle top-politikere udtale sig med en total foragt overfor udlændinge og indvandrere, en total foragt for kendsgerninger og fakta - en stands-arrogance, der er særdeles usmagelig. Medierne gengiver i det store hele disse politikkeres udtalelser og forslag på udlændingeområdet uden kritik.

 

I Indvandrerrådgivningen kan vi kun vise vores vilje til at genindføre respekt for medmennesket og viljen til at skabe ligeværd og ligestilling mellem alle grupper i samfundet. Andre kan fravælge de politikere og de medier, der understøtter en tankegang, som i længden vil ødelægge vores samfund.


Kontorleder
Leif randeris

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk