Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

NY REFORM - Fortag din familiesammenfoeing inden 1 juli 18.

Århus. Indrykket den 29. april 2018 af leif randeris

 17.03.2018

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i enighed besluttet sig for Reform af reglerne om ægtefællesammenføring, med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav, forhøjet  bankgaranti på 100.000 kr. m.v.

Lovforslaget er fremsendt til høring, bl. a. til Indvandrerrådgivningen.

Lovforslaget med forslag til ændringer fylder 6 A4 sider, samt bemærkninger til lovforslaget fylder 50 A4 sider.

Har man interesse i udlændingeområdet, kan det anbefales at læse bemærkningerne, men må nok afse et par timer til det.

Lovforslag og bemærkningerne kan hentes her www.Hoeringsportalen.dk eller send mail til os på postmaster@Indvandadrerraadgivningen.dk Du kan læse et resume her http://indvandrerraadgivningen.dk/artikler.php?artikel_id=325

Der skrives ved forslag  § 2  - Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.  Stk. 2. Ansøgninger om ægtefællesammenføring indgivet før lovens ikrafttræden færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, medmindre ansøgeren opnår en gunstigere retsstilling efter de nye regler.

Som vi skriver i vor http://indvandrerraadgivningen.dk/artikler.php?artikel_id=327 vil stramningerne på familiesammenføringsområdet pr. den 1 juli 2018 vil ganske simpel forhindre alle med permanent opholdstilladelse i af få familiesammenføringer, samt en stor del af de, der er danske statsborgere, uanset om, de er “etniske” danskere. Der vil blive en masse debat når stramninger bliver gennemført og til sidst endda ”opstand”, når det først går op for borgerne og journalister, hvad det betyder for deres nabo.

Har du til hensigt at familiesammenføre en ægtefælle eller barn, skal du igangsætte en ansøgning nu og før 1 juli 2018. Du kan søge hjælp hos Indvandrerrådgivningen.

Er du dansk statsborger og ikke kan opfylde de nuværende eller de kommende stramme udlændingelove, er der muligheder i EU-opholdsbekendtgørelsen om den såkaldte vandrende arbejdskraft – se vor      www.Den-Svenske-Model.dk  og www.Den-Tyske-Model.dk

leif randeris

 

Kontorleder 

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk