Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Hoeringssvar forslag til reform af udlaendingeloven - regler for familiesammenforing.

Århus. Indrykket den 18. december 2018 af leif randeris

 13.04-2018

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i sin regeringstid foretaget mange stramninger af udlændingelovgivningen. Stramninger der ikke alene omhandler anerkendte flygtninge, men også familiesammenføringsområdet, der består af danske statsborgere og etniske borgere med permanent opholdstilladelse.

Ser man på statistiks på familiesammenføringer sat i forhold til anerkendte flygtninge de sidste par år, ser tallene således ud:  

Bevilgede asyl i 2016  7.493 (p.g.a. asyltilstrømningen gennem EU) i 2017 var 2.403 ikke måle sig med familiesammenføringsområdet, idet antal indvandrede familiesammenførte fordelt på vestlig og ikke-vestlig oprindelse i hele landet i 2016  var Vestlig 164 - Ikke-vestlig 7.113 – i alt  7.277 og i 2017 Vestlig 214 - Ikke-vestlig 5.601 -  I alt 5.815.

Nedgangen skyldes, at regeringen uden om folketinget har foretaget 3 anstrengende stramninger af kravene til permanent opholdstilladelse, som er udgangspunkt for at ansøge om familiesammenføring for ikke danske statsborgere.

Altså er størsteparten – ca.  97% af bevilgede familiesammenføring af etniske borgere uden statsborgerskab.

Stramningerne på familiesammenføringsområdet pr. den 1 juli 2018 vil ganske simpel forhindre alle etniske borgere med permanent opholdstilladelse i af få familiesammenføringer, samt en stor del af de, der er danske statsborgere, uanset om, de er “etniske” danskere.

De foreslåede stramninger på familiesammenføringsområdet er utilsløret statslig strukturel forskelsbehandling af de etniske mindretal i Danmark. Dette er ikke muligt for dem at få deres ægtefælle og familie til Danmark, så man kan udøve et familieliv, hvad adskillige internationale konventioner beskytter.

Regeringens holdning er, at man hellere vil have folk ud af Danmark, end ind.

 Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil fordoble bankgarantien til 100.000 kr., der afslutter en familiesammenføring. Det er i forvejen svært for mange etniske borgere med arbejde i lavlønsområdet at få et bankgaranti på 50.000 kr. En forhøjelse til 100.000 kr. er en direkte statslig strukturel økonomisk forskelsbehandling af vore etniske medborgere.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil indføre en “ghettoliste” som er forskelsbehand-lende af etniske borgere og ensidigt rettet mod de udsatte boligområder. Boligkravet orologi replica udvides således, så man fremover ikke må bo i et af områderne på den nye liste. Dette forbud simpelthen utilsløret statslig strukturel forskelsbehandling på boligområdet af de etniske mindretal i Danmark.

Samlet set favoriserer disse krav i ekstrem grad højtuddannede og højtlønnede personer. Analfabeter og mennesker med kort skolegang vil fremover være udelukket fra familiesammenføring af deres familie, både som ansøger og herboende borgere.

Uden familiesammenføringer, vil vi komme til at mangle arbejdskraft til servicefagene og byggeriet, som ikke kan hentes i Polen eller andre EU lande. Det vil betyde en mangedobling af illegale arbejdskraft med de problemer, socialt og sundhedsmæssigt, der kendetegner en rigtig underklasse, der bliver groft underbetalt og er illegal.

 Der vil blive en masse debat når stramninger bliver gennemført og til sidst endda ”opstand”, når det først går op for borgerne og journalister, hvad det betyder for deres nabo.

 Indvandrerrådgivningen kan derfor ikke anbefale nogen dele af reformen med sin ”ghettoliste”.

Leif randeris

 

Kontorleder

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk