Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Familiesammenfoering efter 1 juli 18 - naesten umulig for alle!

Århus. Indrykket den 4. october 2018 af leif randeris

 04.10.2018

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i enighed besluttet sig for Reform af reglerne om ægtefællesammenføring, med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav, forhøjet bankgaranti på 100.000 kr. m.v.

 

Det nye princip i reform af ægtefællesammenførring / familiesammenføring er ikke længere et tilknytningskrav, men et integration princip. Det betyder groft fortalt, at i begge skal have skoleuddannelse, uddannelse af en vis grad og arbejde.

 

Der stilles meget større krav til dokumentationen af disse krav. Der er oprettet 2 nye organer til at kontrollere ægtheden af dokumenterne og til at kontakte myndighederne i hjemlandene, arbejdsgivere, uddannelsesinstioner m.v.

 

Sagsbehandlingstiden er forsat 10 mdr., men det tror vi indtil videre på, men med en ny reform, større dokumentationskrav og kontrol af disse m.v., er det noget uvirkeligt med 10 mdr. sagsbehandlingstid.

 

 

Nogle synes det er svært, da der skal udfyldes en stor ansøgnings-skema på 42 sider og medsendes lige så mange sider dokumenter for både den, der er borger i Danmark og den der skal familiesammenføres. Der er også kravne man skal opfylde i Udlændingelovgivningen.

 

 

Det vil være ret uoverskulig for de fleste.

 

Der er forskellige krav til en familiesammenføring efter danske udlændingelove, jeg nævner dem kort nogle af de vigtigste her:

Du der bor i Danmark og din ægtefælle skal opfylde mindst 4 ud af 6 ufraigelige krav.

 

I skal være gifte og være 24 år, (23½ år)

 

Din ægtefælle skal dokumenteret mindst en gang have været på besøg i Danmark.

 

Du må ikke have modtaget kontanthjælp eller andre lignende ydelser i de sidste 4 år.

 

Du skal råde over din egen lejlighed med mindst 20 m2 for hver person, der skal bo/bor lejligheden. Det gælder også for børn.

 

Du må ikke bo i et socialt boligområde på den nye ghettoliste  (også kaldet boligkravliste)  pr. 27 juni 2018.

 

Du der allerede borger i Danmark skal have bestået en dansk prøve 3 og kunne leve op til de gældende regler for permanent opholdstilladelse. Gælder ikke danske statsborgere.

 

Både du og den ægtefælle, der skal familiesammenføres skal kunne dokumentere arbejde og uddannelse i en årrække, idet det ikke lænegere er et tilknytningskrav, der er afgørende for at kunne gennemføre en ansøgning om familiesammenføring, men et integrationskrav.

 

Du skal kunne betale en bankgaranti på 100.000 kr. (2018-niveau), hvis du ikke har børn i Danmark under 18 år og har samkvem med dem.

 

Din ægtefælle skal bestå en ny sprogprøve A1 senest 6 måneder efter familiesammenføring, så får du nedsat bankgarantien og ægtefællen får lov til at blive i Danmark. Senest efter 9 mdr. skal din ægtefælle skal bestå en ny sprogprøve A2, hvorefter du kan få din bankgaranti nedsat med 10.000 kr

 

Du må ikke have gæld til den danske stat over 116.127,58 kr. (2018-niveau). Anden gæld, som fx studielån eller gæld til banker eller kreditforeninger, er ikke typer af gæld, som omfatter gæld til det offentlige.

 

Man skal fra 1 juli 2018 betale et gebyr til staten for at indsende en ansøgning om familiesammenføring 6.700 kr.

 

Vi har også en website www.Familiesammenfoering.info

 

Stramningerne på familiesammenføringsområdet vil forhindre næsten alle med permanent opholdstilladelse i af få familiesammenføringer, samt størsteparten af de, der er danske statsborgere. uanset om, de er “etniske” danskere.

Se vor http://indvandrerraadgivningen.dk/artikler.php?artikel_id=325 og https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2018/07/Nye-regler-for-%C3%A6gtef%C3%A6llesammenf%C3%B8ring-tr%C3%A6der-i-kraft

Det her skrevne er ingen manual. Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året, til en meget rimelig pris, som du også kan betale.

 

Kan du/i ikke leve op til disse ovenstående krav og dansk statsborger, har du måske mulighed for at benytte dig af EU opholdsbekendtgørelsen, ved at flytte til et andet eu-land, hvor de danske udlændingelove med reformen af familiesammenføring ingen indflydelse har.

Se vor www.Den-Tyske-Model.dk og www.den-Svenske-Model.dk Princippet kan bruges i alle EU lande, Norge og Sweiz.

Vi kan også hjælpe jer i en sådan sag, men kontakt os allerede før, i beslutter jer for at gøre noget. Lav en aftale med os.

 

Du er meget velkommen til at ringe til os på tlf. 26223611 eller besøge os for en kort vejledning.

 

Med venlig hilsen

 

leif randeris

Kontorleder

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk