Menu

In English

Countrywide counselling for foreigners in Denmark. Contact us... CLICK HERE

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Om Indvandrerrådgivningen

Vi har i 19 år gennem professionel rådgivning, Indvandrerrådgivningen er Danmarks ældste rådgivning! konsulentarbejde og frivillig indsats arbejdet for at forbedre vilkårene for den socialt marginaliserede målgruppe af indvandrere og andre med indvandrerbaggrund.

Vi har i de senere år haft et stigende antal henvendelser fra unge piger i konflikt med familien, ofte fordi familien vil have dem tvangsgift eller sendt til hjemlandet på genopdragelse.

Vi har stor erfaring med at oplyse om og dele ud af vores viden om indvandrere. Dette gøres dels ved distribution af oplysningspjecer, dels gennem debatoplæg og foredrag. Et stigende antal henvendelser om indvandrere kommer fra skoler, højskoler og andre uddannelsessteder. Indvandrerrådgivningens ekspertise bruges desuden af en del medier, der ønsker at høre vores mening om et givent område. Dette er ikke blevet mindre i de senere år, hvor vi efterhånden er blevet den eneste indvandrerrådgivning i Danmark af sin art efter at IND-sam, Broen, POEM og andre tiktag er lukket.

Video

RING TIL OS !

og få gratis vejledning.

            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk