Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Den svenske model

Hvis du har giftet dig med en person fra udlandet, som er under 24 år, er det ifølge dansk lovgivning ikke muligt for din ægtefælle at komme til Danmark.

Hvis I derimod bosætter jer i Sverige, er reglerne anderledes.

Vi har i Indvandrerrådgivningen stor erfaring med at hjælpe ægtepar, der står i den uheldige situation.


Bemærk

Vi oplyser IKKE på vores websites for at omgå de danske love, heller ikke EU-love.

Vi sympatiserer ikke med 24-års reglen, men vil selvfølgelig ikke opfordre til at omgå loven.

Det er danske statsborgeres RET til at bruge EU-lovene, vi oplyser om. Det er en helt soleklar borgerrettighed - som danske statsborgere har gennem EU-lovene for den vandrende arbejdskraft, at få sin nærmeste familie med til et andet EU-land, som Sverige også er. Og så skal man ikke erlægge 50.000,- kr i en uopsigelig bankgaranti for en gennemføre en familiesammenføring i Danmark.

Om Den Svenske Model - se www.den-svenske-model.dk.

Fuldmagt

Her kan du få en fuldmagt, hvis du skal have hjælp af os som partsrepræsentant. DOWNLOAD HER

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

RING TIL OS !

og få gratis vejledning.

            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk