Foredrag

KONSULENTVIRKSOMHED

Indvandrerrådgivningen har mange års erfaring med at tilbyde kompetent konsulent virksomhed inden for udlændingeområdet. Vi har stor erfaring med at yde konsulentvirksomhed til private virksomheder og kommuner om indvandrere og flygtninge i Danmark. Indvandrerrådgivningen har et dybt kendskab til såvel de etniske miljøer, som de offentlige myndigheders procedurer og praksis gennem 19 år. Desuden tilbyder vi konsulentydelser til private og offentlige virksomheder, som på den ene eller anden måde har integrationsproblematikken […]

Læs alt
Opholds- og arbejdstilladelse

OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE

DU VIL GERNE HAVE EN ARBEJDSTILLADELSE I DANMARK. Det er svært at søge en arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, hvis man ikke har en høj uddannelse eller ikke kommer fra et EU-land. Du kan få en arbejdstilladelse i Danmark via positivlisten, beløbsordningen, trainee eller hvis der er væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn, som taler for, det sidste er meget svært, idet der næsten ikke gives arbejdstilladelser til almindeligt arbejde i Danmark. […]

Læs alt
Flygtningesager

FLYGTNINGESAGER & HUMANISTISKE OPHOLDSTILLADELSER

Vi tager os af flygtningesager og humanistiske opholdstilladelser, også hvis de er blevet opgivet af andre instanser. Vi kan efter ønske overtage sagen og forhåbentlig finde en ny tilgangsvinkel for derigennem at hjælpe til at finde en løsning. Hvis du har fået afslag, kan vi også hjælpe dig videre med at ansøge på ny. Kontakt os.

Læs alt
Tvangsaegetskab

SOCIAL VOLD & TVANGSÆGTESKABER

Hos Indvandrerrådgivningen har vi stor erfaring i at hjælpe i sager om social vold og ægteskabskonflikter som tvangsægteskab. Hvis du er i en situation, hvor du føler, at andre end du bestemmer, hvem du skal giftes med, kan vi hjælpe dig. Du har måske en anden opfattelse af, hvordan man indgår i et ægteskab end dine forældre. Det er ifølge dansk lovgivning ulovligt og strafbart at gifte sine børn væk under […]

Læs alt