DANSK ELLER EU FAMILIESAMMENFØRING


Familiesammenføring i Danmark

Udlændingeloven er meget kompliceret og langsomlig. Det er kun i Danmark det forekommer, så mange stramninger på udlændingeområdet for familiesammenføring.

Den 1 juli 2018 blev dansk udlændingelovgivning strammet ekstremt af et flertal i det danske Folketing. Hidtil har der været et tilknytningskrav, som ægtefællerne skulle leve op til foruden de øvrige krav. Nu blev det et integrationskrav, samt en række andre ekstreme diskriminerende krav.

  • Man skal nu kunne stille en bankgaranti på 100.000 kr. for at gennemføre en ansøgning om familiesammenføring, mange vil få svært ved at opnå denne bankgaranti.
  • Man må nu ikke bo i et af Folketingets flertallets udpegede ”ghettoområder”.
  • Man skal have bestået mindst dansk prøve 3 eller Folkeskolens 9/10 klasse.
  • Udlændingemyndigheder skal nu kontrollere alle dokumenters ægthed, man skal skrive under på, de kan kontakte myndigheder, uddannelses institutioner, arbejdsgivere m.v. – også i udlandet. Der er afsat flere hundrede millioner til dette.

Antallet af ansøgte familiesammenføringer er faldet til under det halve. Indvandrerrådgivningen forventer antallet falder til en tredjedel i løbet af 2019. Det er på grund af de ekstreme krav.

Det er endnu vigtigere end før, at være i god tid med en ansøgning om familiesammenføring, dels er det dyrt med statsafgifterne for indlevering ansøgningen, bankgarantioprettelse, kontrol af dokumenter, udfyldelse af ansøgningsskema osv. Det kan anbefales at være sikker på, at ansøgningen er perfekt. Se vor website om familiesammenføring

N Y T:  Den 1 juli 2024 bliver der lettet et par områder, der hidtil har forhindret mange af danske statsborgere og indvandrere i at foretage familiesammenføring af deres ægtefæller og børn på en stærk forskels behandlende måde. Bankgarantien bliver nedsat til 59.000 kr. 9 klasse/dansk 3 prøve bliver ændret til, at man skal have haft arbejde på en større arbejdsplads, hvor det kan sandsynliggøres, der bliver talt dansk. Hvordan Udlændingeministeriet vil udforme politikernes hensigt, vides der ikke noget om endnu.

Familiesammenføring efter EU Regler

Du skal være dansk statsborger for at kunne benytte EU-opholdsbekendtgørelsen. Du skal også vide, at den EU opholdstilladelse din ægtefælle modtager i Sverige, Tyskland  eller et andet EU land hører til der. Bagefter skal der ansøges igen i Danmark om en EU opholdstilladelse.

Det er fordi, du er EU borger og har rettigheder som sådan under EU reglerne om ”arbejdskraften fri bevægelighed” – EU Opholdsbekendtgørelsen. Desuden du som dansk statsborger omfattet det Nordiske samarbejde.

Vi vejleder skriftligt om den nødvendige dokumentation, foretager ansøgningen om tilbageføring af din udenlandske ægtefælle eller nærmeste familie til Danmark og meget meget mere.

Har du en EU sag, så ring eller skriv for at få en kontrakt. Vi tager 2.000 kr. + moms for vejledning over telefon eller personligt møde, samt 7.000 kr. + moms 1.750 kr i et engangsbeløb for sagsbehandling – forudbetalt. Halvdelen af betalingen for telefon eller personlig møde trækkes fra, hvis du indgår en kontrakt med os. Vi orienterer dig om at blive tilmeldt borger i Sverige, Tyskalnd eller et andet EU land, giver skriftlig instruktion om forløbet, samt ansøger til sidst i Danmark om din ægtefælles og eventuelle børns EU opholdstilladelse, samt besvarer alle dine mange spørgsmål undervejs.

Vi garanterer din EU familiesammenføring fra et andet land vil lykkes, hvis du følger vor mundtlige og skriftlige vejledning.
SØG TIDLIGT RÅDGIVNING HOS INDVANDRERRÅDGIVNINGEN