Om os


Om Indvandrerrådgivningen

Vi har eksisteret i 33 år gennem professionel rådgivning, Indvandrerrådgivningen er Danmarks ældste rådgivning for indvandrere og flygtninge i Danmark! Vi yder gratis rådgivning, ikke gratis sagsarbejde, i arbejdet for at forbedre vilkårene for den socialt marginaliserede målgruppe af indvandrere, flygtninge og andre med indvandrerbaggrund.

Vi har stor erfaring med at oplyse om og dele ud af vores viden om indvandrere. Et stigende antal henvendelser om indvandrere kommer fra skoler, højskoler og andre uddannelsessteder. Indvandrerrådgivningens ekspertise bruges desuden af en del medier, der ønsker at høre vores mening om et givent område. Dette er ikke blevet mindre i de senere år, hvor vi efterhånden er blevet den eneste indvandrerrådgivning i Danmark af sin art efter at IND-sam, Broen, POEM og andre tiltag er lukket.  Der er hen af vejen opstået mindre foreninger, der yder støtte for det meste til flygtninge under de ekstreme stramninger af udlændingelovene under de borgelige og socialdemokratiske regeringer.

Indvandrer og flygtninge er ikke gode til at organisere sig, ofte er det i forbindelse med deres religion man forsamles.

Indvandrerrådgivningen yder gratis vejledning og rådgivning. Vi tager sagsbehandling, der ydes gratis, det er meget økonomiske svage borgere og hvis de rette sociale betingelser er tilstede. Over 1/4 af vore sager er gratis. Det er ingen ret til gratis sagsbehandling, det er Indvandrerrådgivningen, der vurderer, om der er behov for dette.

Indvandrerrådgivningen foretager også sagsbehandling mod betaling, men til en mindre og fast pris. Vi modtager desuden dagligt mellem 20 til 30 telefonopkald, e-mail eller personlige henvendelser om vejledning. Denne service ydes er gratis i et vist omfang.

Vi har altid haft henvendelser fra unge, oftest piger i konflikt med familien, ofte fordi familien enten udøver social vold eller vil have dem arrangerede i sjældent omfang tvangsgift eller sendt til hjemlandet på genopdragelse.

Aarhus. Indvandrerrådgivningen. Hovedkontor.

Indvandrerrådgivningen er en landsdækkende rådgivning. Indvandrerrådgivningen er den største og ældste rådgivning i Danmark og Norden. Vi har eksisteret i 33 år. Vi rådgiver og har sager fra hele Danmark, Aarhus, Skagen, Aalborg, Viborg, Vejle, Skjern, Herning, Esbjerg, Aabenraa, Sønderborg, Odense, Korsør, Hillerød, København, Bornholm m.fl.

Indvandrerrådgivningen startede på Vesterbrogade 14 i Århus centrum. Det er her, at det hele udspringer fra. I starten som en forening, men lovgivning og ansvar forpligtigelser har bevirket, at der sideløbende er et drift selskab.

Indvandrerrådgivningen er en specialiseret rådgivning på udlændinge lovgivningen, både i Dansk-, men også EU lovgivning. Vi har også helt almindelige sager på det sociale område. Der findes i andre EU lande muligheder for vejledning indenfor udlændingeområdet og EU rettigheder for borgerne, men der er ikke en decideret rådgivning med sagsbehandling, som i Indvandrerrådgivningen.

Indvandrerrådgivningen har en lang række special websites, da vi ønsker borgere har mulighed for selv at finde oplysninger den danske stat ikke yder på en tilstrækkelig kvalificeret måde. Indvandrerrådgivningen modtager ikke penge - søger ikke - fra den Danske stat eller kommuner, derfor er vi en rigtig NGO, hvad mange større NGO, ikke kan sige de er, da de mere eller mindre er afhængige at den Danske stats økonomiske velvilje.

Leif Randeris: Kontorleder

Er kontorleder i Indvandrerrådgivningen og har fungeret som sådan i 33 år. Leif Randeris har startet Indvandrerrådgivningen fra den spæde begyndelse på Vesterbrogade 14. Han er uddannet pædagog, har været institutionsleder og forstander, arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende en del år . Han er endvidere arkitekt.

Vi har uddannede jurister og studerende fra universiteterne.
Desuden er der ind imellem studerende i praktik, samt erhvervs praktik.                                                                                  
Er du interesseret, kan du henvende dig til Kontorleder Leif Randeris på tlf: +45 26223611.

CVR. nr 35849912 for e-boks - Indvandrerrådgivningen er også organiseret sideløbende som en forening