Nye meget strammere visa-regler i Danmark fra 27 februar 2017 for visumpligtige tredjelande!

Visumpligtige lande og regioner er inddelt i 5 hovedgrupper pr. 27. februar 2017.

Hovedgrupperne er fastlagt på baggrund af en generel vurdering af risikoen for, at udlændinge fra de oplistede lande ikke har til hensigt at forlade Danmark og de øvrige Schengen lande inden visummets udløb. Desuden vil danske ambassader i højere grad vurdere, om der skal gives afslag på visa. Udlændingestyrelsen bliver eneste anke instans.

(Man kan som udgangspunkt tage landenes placering i grupperne, i hovedgruppe 1 vil man som udgangspunkt altid modtage et ansøgt visa, i hovedgruppe 2 og 3 vil man også som udgangspunkt modtage et visa men med stor dokumentation i hovedgruppe 3, i hoved-gruppe 4 vil det være overordentlig vanskeligt at modtage et visa, selv for ægtefæller, egne børn, fader og moder. Øvrige ikke nær familie eller venner vil sikkert ikke modtage et visa.    I hovedgruppe 5 vil man som udgangspunkt ikke modtage et visa, er Indvandrerrådgivningens opfattelse. Vi er også af den opfattelse, at det er en mærkbar stramning, den danske regering har foretaget af visa-reglerne – Schengen aftalen- uden om EU. Den Danske stat skal forsat opretholde kravet om en dokumenteret betalt incoming Insurance/hebredsforsikring il ansøgningen om visa.  Se vor www.Visum-invitation.dk)            

 

Hovedgruppe 1 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en meget begrænset risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande.Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 1 med henblik på turist- og privatbesøg, forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg.

Angola,  Lesotho,  Bahrain, Madagaskar, Belize,  Maldiverne, Bhutan, Mozambique, Bolivia, Namibia, Botswana,  Nauru, Cambodja,  Oman, Comorerne,  Papua New Guinea, Den Dominikanske Republik, Qatar, Den Dem. Folkerepublik Korea, Sao Tomé & Principe, Dominica , Saudi Arabien, Ecuador, Surinam, Fiji, Swaziland, Gabon,  Sydafrika, Guyana, Tadsjikistan, Indonesien, Taiwani, Jamaica, Tanzania, Kapverdiske Øer, Turkmenistan, Kina  og  Ækvatorial Guinea og Laos

 

Hovedgruppe 2 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en vis risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. hos en herboende vært samt til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg. Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 2 med henblik på privatbesøg

Benin, Kasakhstan, Bosnien-Hercegovinaii), Kirgisistan, Burkina Faso, Liberia, Congo (Brazzaville), Makedonien (FYROM)iii), Cuba, Malawi, Den Centralafrikanske Republik, Mauretanien, Djibouti, Moldova(iv), Guinea, Mongoliet, Guinea-Bissau,  Montenegro(v), Haiti, Nepal, Niger, Usbekistan, Serbien(vi), Zambia, Tchad, Zimbabwe, Thailand og Togo.

 

Hovedgruppe 3 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en væsentlig risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 3 med henblik på privatbesøg hos relativt nære familiemedlemmer samt til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg. Som relativt nære familiemedlemmer anses ægtefæller/faste samlevere, kærester/forlovede, børn uanset alder og disses eventuelt medfølgende ægtefæller, forældre og disses eventuelt medfølgende ægtefæller, søskende og disses eventuelt medfølgende ægtefæller samt mindreårige niecer/nevøer/børnebørn med henblik på uledsaget ferieophold. Endvidere omfattes nære bekendte til tidligere danske udstationerede, mindreårige sponsorbørn og ansøgere, der skal ledsage et ældre svagt familiemedlem.

Armenien, Aserbajdsjan, Jordan, Kenya, Burma (Myanmar), Kuwait, Burundi, Marokko, Cameroun, Rusland, Egypten, Rwanda, Elfenbenskysten, Sierra Leone, Filippinerne, Sri Lanka, Georgien, Tyrkiet, Ghana, Uganda, Hviderusland (Belarus), Ukraine, Indien og Vietnam.

 

Hovedgruppe 4 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en høj grad af risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. Der meddeles som udgangspunkt visum til statsborgere i hovedgruppe 4 med henblik på privatbesøg hos de nærmeste familiemedlemmer samt til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg. Som nærmeste familiemedlemmer anses ægtefæller/faste samlevere, mindreårige børn og forældre.

Algeriet, Mali, Bangladesh, Nigeria, Den Dem. Republik Congo, Statsløse palæstinensere(vii), Etiopien, Senegal, Gambia, Sudan, Iran, Syd-Sudan, Kosovo, Tunesien, Libanon, Yemen og Libyen.

 

Hovedgruppe 5 omfatter lande og regioner, hvis statsborgere vurderes at udgøre en særligt høj risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande, og hvortil der kan være udsendelsesvanskeligheder Der meddeles som udgangspunkt kun visum til statsborgere i hovedgruppe 5 i ekstraordinære situationer, f.eks. i tilfælde af et herboende nært familiemedlems livstruende sygdom eller dødsfald. Der meddeles som udgangspunkt ikke visum til forretningsbesøg og kulturelle og videnskabelige besøg.

Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Somalia, Irak og Syrien.

i) Indehavere af pas, som er udstedt af Taiwan, og som indeholder et identitetskortnummer, er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark. Det samme gælder for indehavere af pas, som på forsiden indeholder angivelsen ”Republic of China”, men hvori Taiwan er angivet som fødested, forudsat at passet indeholder et identitetskortnummer. ii) Indehavere af biometriske pas udstedt af Bosnien-Hercegovina er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark. iii) Indehavere af biometriske pas udstedt af Makedonien (FYROM) er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark. iv) Indehavere af biometriske pas udstedt af Moldova er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark. v) Indehavere af biometriske pas udstedt af Montenegro er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark.     vi) Indehavere af biometriske pas udstedt af Serbien er fritaget for krav om visum ved indrejse i Danmark. Visumfritagelsen gælder dog ikke for personer med pas udstedt af det serbiske koordinationsdirektorat Koordinaciona uprava. vii) Andre statsløse end statsløse palæstinensere vurderes i forhold til det land, hvori de pågældende har fast ophold. Statsløse palæstinensere med fast ophold i et land placeret i en strengere hovedgruppe, vurderes i forhold til dette opholdsland.

Udgivet i Artikler og tagget , .