Regeringen vil lukke ned for asylbehandling i Danmark!

Ministeriet har den 4 februar 2021 fremsendt udkast til lov om ændring af udlændingeloven, indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande.

Lovforslaget handler om at lukke ned for asylbehandling og opholdstilladelser til flygtninge i Danmark.

Indvandrerrådgivningen har det indtryk, at den politiske hensigt er urealistisk, og vil, hvis loven bliver vedtaget og forsøgt realiseret, betyde et af de største opgør med dansk asyl- og flygtningepolitik siden 1951. Samtidig er lovforslaget også ganske ukonkret, da der ikke er fremlagt svar på en lang række afgørende spørgsmål, såsom hvor de ekstra-territoriale faciliteter skal oprettes, hvilke myndigheder, der skal samarbejdes med, hvilke standarder asylprocessen bliver eksporteret til, hvordan værterne skal forholde sig til asylansøgerne og under hvilken retssikkerhedsmæssig kontrol.

Lovforslagets garantier og forsikringer er således rent hypotetiske, et ikke et gennemtænkt lovforslag, men et politisk parade nummer, der fiktivt skal opfylde regeringspartiets lovede stramninger på udlændingeområdets asylpolitik.

Lovforslaget er skræmmende, da regeringen vil smide mange flere i fængsel for at kunne udsende disse til asyllejre et sted i verden. Det angives i lovforslaget, at myndighederne skal have øgede beføjelser til at frihedsberøve folk. Folk, der ikke behøver at have begået noget kriminelt, således man nemt kan deportere mennesker til et unavngivent tredjeland.

Folk, der i dag lovligt færdes i det danske samfund, fordi de udøver deres ret, som det internationale samfund har givet dem til at søge om asyl, vil med forslaget blive til frit bytte for politiet. Politiet vil derved blive tvunget til at standse, undersøge og arrestere rekordmange mennesker, ligesom man i årevis har gjort dette i England.

Danmark løfter et stadig mindre ansvar, og hvor undermineringen af international solidaritet, humanisme og flygtningekonventionen kan have store negative konsekvenser ikke bare for Danmark, men for EU.

Indvandrerrådgivningen kan som helhed ikke anbefale noget af det fremsendte lovforslag ”Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande”.

Høringen om lovforslaget kan læses her https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64809

Kontorleder
Leif Randeris
www.Indvandrerrådgivningen.dk

Udgivet i Artikler og tagget , .