Udlændingeminister MATTIAS TESFAYE erklærer Ekstrem islamisme krig i DK under overskriften “Ekstrem islamisme splitter samfundet og saboterer integrationen”.

Udlændingeminister MATTIAS TESFAYE erklærer Ekstrem islamisme krig i DK under overskriften “Ekstrem islamisme splitter samfundet og saboterer integrationen”.

Socialdemokratiet har nu med udlændingeminister MATTIAS TESFAYE fået sin egen værdikriger på udlændingeområdet, der er nok ikke andre af socialdemokratiets folketingsmedlemmer, der gider.

Men det er farligt at gå i krig med en kultur i ens eget land, se hvad der er sket i USA med Trump, heldigvis er det en meget lille del af vore indvandrere og flygtninge, der står og hepper på de ekstremistiske muslimske “krigsherrer”.

For mig at se, er det ikke en gruppe, men en holdning en kultur en pæn del af vore muslimer har medbragt fra deres egne lande. Og denne holdning bliver ikke lige ændret på et par årtier.

Det er ekstremt, når ministeren påstår, at vore muslimske medborgere ikke sætter danske flag i en fødselsdagslagkage, der ville være lig en vellykket integration. Jeg vil tro, at mange af dem gør det.

For mange af vore indvandrere generelt, er det en meget stor forandring i deres liv, at komme ind i et dansk samfund. Mange af deres “gamle” lande er jo mere end 100 år bagefter den vesterlandske civilisation.

Jeg tror ikke, at det danske samfund kommer videre af den vej, som udlændingeministeren vil og dermed også socialdemokratiet.

Alle de andre værdikrigere, familien Krarup fra Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, Inger Støjberg er fortid, de har strammet udlændinge lovgivningen så meget, at de nærmest har kvalt indvandringens tilgang af arbejdskraft til Danmark. Der bliver slet ikke født børn nok i Danmark, og rigtig mange dør af livsstilsygdomme.

Tyskland og Sverige tog deres meget store del af flygtningestrømmen op gennem Europa i september 2015. De har fået deres arbejdskraft. Bevares, problemerne med det kommer de nok over. Men flygtningestrømmen var ikke ekstreme islamister, det var mennesker, der kommer fra ekstreme regimer, hvor de har givet op. Baggrunden for disse lande er ikke udvikling, men afvikling, deres muslimske kultur har været altødelæggende. Det samme gælder for de mange hundrede tusinde, der er kommet til Danmark gennem tiden.

I Indvandrerrådgivningen har vi oplevet, at dansk amerikanske par, er flygtet fra Trumps ekstreme Amerika og vil have familiesammenføring i Danmark. Det kan vi alle forstå.

I det danske samfund har vi brug for en dialog med vore indvandrere og flygtninge. Det skal ikke ske gennem politikere og medier. De har spillet fallit gennem mange år.

Det skal heller ikke ske gennem sociale medier, da de ekstremistiske danskere ødelægger alt der.

Vi må ud med dialogmøder, kaffe og lagkager med danske flag.

Leif Randeris

www.Indvandrerraadgivningen.dk


Jyllands Posten – 21.01.2021 – https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE12685712/ekstrem-islamisme-splitter-samfundet-og-saboterer-integrationen/

Ekstrem islamisme splitter samfundet og saboterer integrationen

Ekstrem islamisme fra særligt Mellemøsten forsøger at vende vores muslimske medborgere imod Danmark og dermed splitte vores samfund. Vi må indse, at vi ikke har taget den trussel alvorligt nok.

21.01.2021 KL. 20:45

MATTIAS TESFAYE

udlændinge- og integrationsminister, S

Efter terrorangrebene i Frankrig og Østrig diskuteres det i hele Europa, hvordan ekstrem islamisme udfordrer de frie og åbne vestlige samfund. Jeg har også selv en oplevelse af, at antidemokratiske kræfter gnaver i fundamentet under det danske folkestyre. Danske medier har gennem de seneste år beskrevet, hvordan moskéer her i landet har modtaget millionbeløb fra udlandet. Vi er nok mange, der har spurgt os selv, om det er særlig gavnligt, at potentielt ekstreme kræfter fra for eksempel Mellemøsten finansierer aktiviteter i Danmark, der kan modarbejde vores demokrati. Derfor har regeringen fremsat et lovforlag, der skal modvirke netop det.

Jeg er født i 1981. Lige så længe jeg har levet, har man i fjernsynet kunnet følge med i, hvordan ekstreme islamister har været med til at undertrykke befolkninger og destabilisere samfund i og omkring Mellemøsten. Jeg tænker blandt andet på arabere, persere og andre stolte folkeslag, som ellers har bidraget til menneskeheden med litteratur, medicin, matematik og meget andet. Mange menneskers hverdag er nu ødelagt af ekstremister. Mange lande i regionen har problemer med massiv arbejdsløshed, terror og diskrimination af mindretal.

Vi er lykkedes, hver gang en muslimsk familie har lyst til at sætte dannebrogsflag i kagemanden, når de holder børnefødselsdag.

Ekstrem islamisme kan selvfølgelig langtfra forklare alle problemer i Mellemøsten. Det ville være forsimplet at påstå. Men jeg er overbevist om, at denne ødelæggende fortolkning af islam har haft negative konsekvenser. For landenes økonomi, videnskab og kultur. Det er det, vi gennem årene har kunnet se med egne øjne, når vi har tændt fjernsynet.

Det er derfor ikke underligt, at der gennem årtier er sket en folkevandring derfra og til Nord- og Vesteuropa. Men det er et stort problem, at der er mennesker iblandt, som tager disse ødelæggende værdier med hertil. Og som indvandrer på trods af vores holdninger til ligestilling, ytringsfrihed og retsstatsprincipper og ikke på grund af dem. Det har vi ikke taget alvorligt nok.

Ekstreme islamister arbejder skridt for skridt på at vende den muslimske befolkning imod Danmark og dermed splitte vores samfund. Hver gang folkestyret ikke formår at træde et skridt frem og forsvare dets værdier, erobrer de ekstreme islamistiske kredse terræn. Både geografisk og mentalt. De første ofre er ofte vores muslimske medborgere, der får indskrænket deres frihed til selv at bestemme, hvordan de vil leve deres liv. Ekstrem islamisme er altså ikke kun en blindgyde for folkeslag i Mellemøsten. Det er den også for de mange muslimer her i Vesten, som mest af alt ønsker sig en tilværelse, der bygger på demokratiske rettigheder og pligter.

Den udvikling må vi erkende, at vi ikke har forstået alvoren af. Det er derfor, at vi i dag har udfordringer med parallelsamfund, social kontrol og ekstrem islamisme. Problemerne er større, end de burde have været. Ser man på indvandrerkvinder med oprindelse i 24 lande i primært Mellemøsten og Nordafrika, var kun 42 pct. i arbejde i 2018. Det samme gjaldt for 65 pct. af kvinder med en anden udenlandsk oprindelse.

Samme år var andelen af unge mænd med oprindelse i disse 24 lande, der blev dømt for straffelovsovertrædelser, mere end fire gange større end andelen af dømte med anden udenlandsk oprindelse. Og på landets krisecentre opholdt der sig i 2019 flere unge kvinder fra disse 24 lande end unge kvinder med dansk oprindelse. Det går kort sagt meget bedre for indvandrere fra Thailand, Brasilien og mange andre lande end indvandrere fra blandt andet Mellemøsten. Jeg nægter at tro på, at en gammeldags fortolkning af religion ikke spiller en rolle i den sammenhæng. Jeg tror derfor først, at vi lykkes med integrationen, når vi får bekæmpet den ekstreme islamisme.

Vi har gennem de senere år sammen med et bredt flertal i Folketinget strammet asylreglerne og muligheden for at blive familiesammenført. Det har været fornuftigt og nødvendigt for at få styr på tilstrømningen. I forlængelse af disse stramninger bør vi nu også fokusere på at slå den ekstreme islamisme tilbage i vores samfund:

For det første skal vi leve mindre adskilt. Vi har derfor vedtaget aftaler om bekæmpelse af parallelsamfund, som sikrer en ny og blandet beboersammensætning i udsatte boligområder. I dag kan parallelsamfund fungere som et væksthus for fundamentalisme. At sprede folk er derfor nødvendigt, hvis vi vil samle Danmark.

For nylig besøgte jeg en skole i et udsat boligområde. Jeg kunne høre på eleverne, at deres opfattelser af et normalt ungdomsliv med seksuel ligestilling og retten til at kunne gå klædt og praktisere sin religion, som man vil, var markant anderledes end i områder uden så mange udenlandske navne på postkasserne. Derfor ønsker vi spredning af elever i skoler og på ungdomsuddannelser. Der er allerede givet midlertidig mulighed for lokale elevfordelingsregler for landets gymnasier, hvis elevsammensætningen giver anledning til faglige, pædagogiske eller sociale udfordringer. Derudover er der politiske drøftelser om en langsigtet løsning for de gymnasiale uddannelser, som skal sikre en mere blandet elevsammensætning. På samme måde skal vi se nærmere på, hvordan vi kan sikre en bredere sammensætning af eleverne på folkeskoler og fri- og privatskoler.

For det andet skal vi blive bedre til at støtte kvinder i deres frihedskamp. Derfor har vi i december fremsat et lovforslag, der skal være med til at bekæmpe social kontrol. Religiøse vielser af mindreårige skal være forbudt. Vi sender et klart signal om, at negativ social kontrol kan straffes som psykisk vold. Og vi vil give strengere straffe til personer, der med tvang fastholder andre i ægteskaber. Herudover arbejder regeringen på at skærpe kravene for religiøse forkyndere i anerkendte trossamfund. Vi vil have, at de anerkender, at alle selvfølgelig har ret til at blive skilt. Det skal være en forudsætning for, at de får bemyndigelse til at vie folk.

For det tredje skal vi stoppe de ekstreme islamisters forsøg på at trænge demokratiet tilbage. Vi skal ikke acceptere, at reaktionære kræfter hele tiden prøver at pålægge resten af samfundet deres egne normer. For eksempel at en kvinde bør være tildækket.

Sammen med et bredt flertal i Folketinget har vi derfor allerede indført et tildækningsforbud. Og vi har været med til at sikre, at hadprædikanter ikke kan rejse ind i Danmark. Nu tager vi næste skridt ved at forbyde antidemokratiske donationer. Ligesom jeg løbende udveksler erfaringer med andre regeringer for at blive inspireret til yderligere tiltag. Det skal alt sammen gøre det sværere for de ekstreme islamister at splitte Danmark og sabotere integrationen.

Jeg er selv barn af en flygtning fra Østafrika og en dansk mor, og jeg betragter mig selv som halv etiopier og 100 pct. dansker. Det er selvfølgelig ikke et problem at være stolt af sine rødder. Så længe det ikke står i vejen for loyaliteten og tilknytningen til det folk, vi er en del af, og det samfund, vi bor i. Vi er lykkedes, hver gang en muslimsk familie har lyst til at sætte dannebrogsflag i kagemanden, når de holder børnefødselsdag.

Mit mål er, at muslimske medborgere først og fremmest definerer sig selv som samfundsborgere i Danmark. Religionen må være en personlig sag, og loyaliteten må aldrig være til ekstreme islamister eller autoritære regeringer i Mellemøsten. Det betyder også, at alle må acceptere, at når religion og lovgivning støder sammen, er det Gud, der har vigepligt. Religiøse dogmer skal altså ikke bruges til at regulere forhold, som i Danmark reguleres af lovgivning.Jeg håber og tror, at et flertal i Folketinget snart vil vedtage lovforslaget om forbud mod antidemokratiske donationer. Det er næste skridt i opgøret med de ekstreme islamistiske kræfter, der splitter samfundet og saboterer integrationen. Men ikke det sidste.

Udgivet i Artikler og tagget .