Udlændingepolitik: 16 stramninger og 14 lempelser

S-regeringen har både strammet og lempet udlændingepolitikken.  Sikke en julegave?

»God politik,« siger udlændingeminister Mattias Tesfaye, mens de borgerlige mener, at det er gået for vidt med lempelserne og vil bruge kræfter på at slå dette fast over for befolkningen. De Radikale ønsker til gengæld flere og større lempelser. Enhedslisten er som sædvanlig for passive til udlændingepolitikken, der ikke er udrejsecenter Sjælsmark eller ghettopakken. SF og Alternative glimrer også med deres fravær i udlændingepolitik.

Medierne har været meget involveret i Mint sagen. Den såkaldte Mint lettelse er på grund af den thailandske unge pige, der blev sendt ud af Danmark, fordi hun dels var for “gammel” og moderen havde søgt familiesammenføring for sent af pigen, 2 år efter hendes egen familiesammenføring.

Den såkaldte lempelse er et tilbageskridt, da der ikke er mange af de danske statsborgere, der gifter sig med en udlænding, 95 % af disse er kvinder, der er parat til at familiesammenføre ægtefællens børn med det samme, da den danske mand er interesseret i kvinden og ikke børnene. Der vil altid være en meget længere gensidig tilpasningsperiode for ægteparret.

Indvandrerrådgivningen er af den opfattelse, at en generel lempelse af de stadig alt for stramme aldersgrænser, kravet til integrations muligheden, og en bevarelse af 2 års reglen for en familiesammenføring af børn og unge er det bedste og vil leve op til konventionernes krav om respekt for familielivet m.v.

Man kan diskutere, om det er reelle stramninger eller lempelser af udlændinge lovgivningen, da det er  yderst få, der bliver (jeg skriver ikke om Lindholm og Sjælsmark) omhandlet af disse.

Det er derfor alt for stor ståhej om ikke ret meget, men uanset om det er få eller mange, har stramninger og lempelser af udlændingelovgivningen stor betydning for de berørte.

Det er lige netop det, hverken politikere og journalister ikke fatter, det er kun teknik for dem. Det er sgu uhyggeligt.

N.B: I forhold til den danske socialdemokratiske regerings forsøg på at stoppe ”Islamisk Stat” familier i at vende tilbage til Danmark med helt urimelige lovstramninger, har Finlands socialdemokratiske regering har lige hjemtaget et stort antal af deres statsborgere fra fangelejrene i Irak, ”Islamisk Stat” familier, voksne som børn. Finland er en værdig stat, det kan den danske socialdemokratiske regering tænke over, i stedet for uværdige stramninger, der udelukker danske statsborgere, fra at komme hjem og modtage deres straf ved en domstol, ikke af en regering.

 

16 december 2019

Leif Randeris
Kontorleder


S-regeringens 16 stramninger

 1. Børn af fremmedkrigere
  Børn født i krigszoner, hvor der er nedlagt forbud mod at indrejse og opholde sig, bliver ikke automatisk danske statsborgere.
 2. Fremmedkrigere 1
  Den siddende udlændinge- og integrationsminister kan administrativt fratage det danske statsborgerskab fra fremmedkrigere.
 3. Fremmedkrigere 2
  Personer, der skønnes at kunne blive fremmedkrigere, kan få frataget deres pas i tre år, så de får svært ved at rejse. Tidligere var det ét år.
 4. Fremmedkrigere 3
  Fremmedkrigere skal fremover nægtes konsulær bistand fra danske ambassader og konsulater.
 5. Fremmedkrigere 4
  Straffen for at opholde sig i krigszoner, hvor der er indrejseforbud, skal skærpes.
 6. Grænsekontrol mod Sverige
  Der indføres midlertidig grænsekontrol til Sverige i et forsøg på bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.
 7. Kriminelle børn
  Vandelskrav for børn af personer, der får dansk statsborgerskab ved erklæring – som er en metode, hvormed bl.a. nordiske statsborgere nemmere kan få dansk statsborgerskab. Vandelskravet kan f.eks. betyde, at et kriminelt barn af en svensker ikke får dansk statsborgerskab sammen med sin forælder.
 8. Landbrugspraktikanter
  Strammere regler for udenlandske landbrugspraktikanter, bl.a. sprogtest, sænkning af aldersgrænse fra 35 til 30 år og forkortning af opholdsperioden fra 18 til 12 mdr.
 9. ”Mint”
  Den såkaldte ”Mint-lov” betyder, at man skal søge om familiesammenføring senest tre måneder efter, at der er mulighed for det – mod tidligere mindst to år.
 10. Udenlandske penge
  Stramning af reglerne om forbud mod udenlandske donationer til trossamfund.
 11. Arbejdskraft 1
  Formodningsafslagsregel på erhvervsområdet ift. udenlandsk arbejdskraft. Vil betyde, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan give afslag, hvis man ud fra en samlet vurdering finder, at forholdet omkring ansættelsen, virksomhed og ansøger ikke vurderes at være reelt.
 12. Arbejdskraft 2
  Styrkede muligheder for, at SIRI kan kontrollere, om udenlandsk arbejdskraft har gyldige opholds- og arbejdstilladelser.
 13. Working holiday 1
  Nyt loft over antal der kan komme til Danmark på ”working holiday”-ordningen, hvor man får ophold til kombineret arbejde og ferie. I år er der kommet over 3.000 fra de syv deltagende lande, især fra Argentina. Fremover må der komme 200 fra hvert land.
 14. Working holiday 2
  Der indføres et gebyr på ”working holiday”-ordningen, så det skal koste 2.000 kr. at ansøge.
 15. Working holiday 3
  Man skal have et arbejde hos en reel arbejdsgiver, hvis man kommer til landet på ”working holiday”-ordningen og kan ikke arbejde som selvstændig.
 16. Illegalt arbejde
  Bøderne for at have illegal arbejdskraft fordobles i flere tilfælde.

Kilder: Forståelsespapiret mellem regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten, Finanslovsaftalen for 2020, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Folketinget, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Høringsportalen, Nyidanmark.dk, Jyllands-Posten, DR, Berlingske, B.T., Netavisen Pio.


S-regeringens 14 lempelser

 1. Lindholm
  Udrejsecenteret på øen Lindholm bliver ikke til noget. Øen skulle bl.a. have givet udviste kriminelle en mere træls hverdag, så de blev motiveret til at rejse hjem.
 2. Sjælsmark 1
  I juli gav udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye børnefamilier på Udrejsecenter Sjælsmark lov til at spise på deres værelser fremfor som hidtil at skulle spise i centerkantinen.
 3. Sjælsmark 2
  Børnefamilier skal flytte ud af Udrejsecenter Sjælsmark i 2020 og fremover bo i Avnstrup nær Lejre, hvor der ikke er hegn omkring.
 4. Statsborgerskab
  Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har administrativt besluttet at lempe dokumentationskravene til udlandsophold, så man ikke behøver at oplyse om f.eks. korte weekendture de seneste 12 år, når man søger om dansk statsborgerskab.
 5. Kvoteflygtninge
  Danmark skal igen tage imod de såkaldte kvoteflygtninge, som er et system via FN, hvor man henter personer direkte i flygtningelejrene. Antallet besluttes først i 2020, men der er i finanslovsaftalen afsat 40 mio. kr. til op til 500 kvoteflygtninge.
 6. Dagpenge
  Opholdskravet for dagpenge fjernes. I dag skal man have boet i Danmark eller et andet EU-land i 5 af de seneste 12 år for at kunne få dagpenge.
 7. Faglærte
  Den såkaldte positivliste for højtkvalificerede udlændinge udvides til faglærte, så de fremover kan komme til Danmark, hvis der mangler arbejdskraft inden for deres felt.
 8. Folk med arbejde
  Flygtninge, familiesammenførte m.v., som mister deres opholdsgrundlag i Danmark, behøver med en kommende ordning ikke længere at rejse ud, hvis de har haft et arbejde i mindst to år.
 9. Uddannelse
  Flygtninge med midlertidigt ophold skal have mulighed for at tage en uddannelse på et højere niveau end ungdomsuddannelse.
 10. Studerende
  Udenlandske studerende behøver ikke længere en kandidatgrad for at få mulighed for at arbejde i Danmark efter endt uddannelse. Fremover bliver en bachelorgrad nok.
 11. Ghetto
  Regeringen vil vurdere, om man skal udvide mulighederne for dispensation på ghettoområder, når det handler om kravet om at nedbringe andelen af familieboliger uden for de store byer.
 12. Danskundervisning
  Danskundervisning bliver gratis for studerende, udenlandske arbejdstagere m.v. Det koster i dag 2.000 kr. pr. modul.
 13. Børnetilskud
  Der indføres et nyt, midlertidigt børnetilskud på 550-700 kr. pr. barn pr. måned. Det går til tilflyttede på integrationsydelse og til folk på kontanthjælp. 63 pct. af modtagerne forventes at være af ikke-vestlig herkomst.
 14. ”Mint”
  Ændring af reglerne om familiesammenføring for at undgå en gentagelse af den meget omtalte sag om pigen kaldet ”Mint” fra Thailand. Afskaffer bl.a. kravet om vellykket integration ved børne-sammenføringer.

Kilder: Forståelsespapiret mellem regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten, Finanslovsaftalen for 2020, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Folketinget, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Høringsportalen, Nyidanmark.dk, Jyllands-Posten, DR, Berlingske, B.T., Netavisen Pio.

 

Udgivet i Artikler og tagget , .