Reform af reglerne om ægtefællesammenføring

Foretag din familiesammenføring inden 1 juli 2018.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i enighed besluttet sig for Reform af reglerne om ægtefællesammenføring, med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav, forhøjet  bankgaranti på 100.000 kr. m.v.

Lovforslaget er fremsendt til høring, bl. a. til Indvandrerrådgivningen.

Lovforslaget med forslag til ændringer fylder 6 A4 sider, samt bemærkninger til lovforslaget fylder 50 A4 sider. Har man interesse i udlændingeområdet, kan det anbefales at læse bemærkningerne, men må nok afse et par timer til det.

Lovforslag og bemærkningerne kan hentes her www.Hoeringsportalen.dk eller send mail til os på postmaster@Indvandrerraadgivningen.dk.

Der skrives ved forslag  § 2  – Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.  Stk. 2. Ansøgninger om ægtefællesammenføring indgivet før lovens ikrafttræden færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, medmindre ansøgeren opnår en gunstigere retsstilling efter de nye regler.

Stramningerne på familiesammenføringsområdet pr. den 1 juli 2018 vil ganske simpel forhindre alle med permanent opholdstilladelse i af få familiesammenføringer, samt en stor del af de, der er danske statsborgere, uanset om, de er “etniske” danskere. Der vil blive en masse debat når stramninger bliver gennemført og til sidst endda ”opstand”, når det først går op for borgerne og journalister, hvad det betyder for deres nabo.

Har du til hensigt at familiesammenføre en ægtefælle eller barn, skal du igangsætte en ansøgning nu og før 1 juli 2018. Du kan søge hjælp hos Indvandrerrådgivningen.

Er du dansk statsborger og ikke kan opfylde de nuværende eller de kommende stramme udlændingelove, er der muligheder i EU-opholdsbekendtgørelsen om den såkaldte vandrende arbejdskraft – se vor  www.Den-Svenske-Model.dk  og www.Den-Tyske-Model.dk.

Udgivet i Artikler og tagget , .